Home

Vikev ozimá

Informace pro zemědělství - Vikev Luskovin

Vikev huňatá má význam v pícninářství, kde se využívá na zelení krmení, k silážování, na pastvu (odolává pošlapání) nebo se zaorává na zelené hnojení. Má poléhavé lodyhy a bývá pěstovaná ve směskách s podpůrnými plodinami, obilninami nebo travinami, jako ozimá nebo jarní meziplodina po obilninách nebo. Vikev ozimá panonská představuje vynikající předplodinu, která se nehnojí dusíkem. Vysévá se s podpůrnou obilovinou žitem nebo pšenicí. Dává vysoký výnos bílkovinné píce Vikev panonská ozimá - Vicia pannonica Crantz. Odrůdu vikve Vám nabízíme v balení: pytle 25 kg. Osivo je dodáváno v kategorii C1 s certifikátem BIO a uznávacím listem osiva Vikev huňatá obsahuje o něco více hořkých antinutričních látek, které mohou přecházet ve vyšším množství i do mléka. Vlastnosti a výnosy ozimých vikví jsou značně ovlivňovány vnějšími podmínkami , proměnlivé podle stanoviště (srážky, teplota, vlhkost) a použité agrotechniky ARKTA Využití v ozimých luskovinoobilních směskách i v čisté kultuře. Vyšší výnos než jarní peluška. Vhodná do všech oblastí s vláhou

Vikev huňatá - Wikipedi

Zelenou hmotu posečeme v době květu, kdy je její obsah nejhodnotnější. Vikvovité rostliny v této době poutají nejvíce dusíku, brutnák, svazenka, pohanka další dávají potravu včelám, proto je můžeme nechat kvést co nejdéle.Nesmí však dojít k dozrání semen, která by posléze klíčila v době, kdy na záhonech chceme pěstovat zeleninu a nikoliv zelené hnojení Rozsáhlý rod Vikev (Vicia) zahrnuje kolem 140 druhů. Patří k nim zemědělsky využívané (pícniny), ale převážná většina jsou jednoleté i vytrvalé druhy rostoucí na loukách, pastvinách, mezích, lesních světlinách apod. Mnoho vikví je řazeno mezi plevele

Vikev ozimá panonská SEED SERVICE s

Vikev ozimá podzim 2020 bioosiv

Vikev - Chov domácích zvířa

Vikev ozimá panonská Dětenická panonská. Plastická, poloraná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování. Produkuje kvalitní píci v čisté kultuře i ve směskách. Rostlina polovzpřímená, dobře olistěná, odolná vyzimování. Velmi dobrý výnos semene i kvalitní zelené hmoty. Vhodná i na lehčí půdy. Bob Merku Vikev setá ; Greening směsi Řepka ozimá 2020... číst více « Starší příspěvky. Zaujala vás naše nabídka? KONTAKTUJTE NÁS. vysoké výnosy zelené hmoty; velmi dobrá výtěžnost hrubých bílkovin; má dobrou schopnost přijímat vodu a živiny ze všech vrstev půd Vicia villosa - vikev huňatá. Syn.: Vicia polyphylla, Cracca villosa, Ervum villosum Slovensky: Vika huňatá Čeleď: Fabaceae - bobovité (motýlokvěté, luštinaté) POPIS: Jednoletá, ozimá nebo dvouletá, 30 až 130 cm dlouhá bylina. Lodyha je vystoupavá, poléhavá nebo popínavá, hustě a odstále chlupatá, hranatá, odspodu větvená

Upozornění: Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Ozimé formy má vikev huňatá, vikev panonská a ozimá peluška. Ani tyto plodiny nelze charakterizovat jako pravé ozimy, neboť i při jarním setí kvetou a poskytují výnos semen. Podobně se ve vhodných klimatických podmínkách Evropy a světa pěstují přezimující formy hrachu a bobu

Vikev ozimá ARKTA bioosiv

VIKEV, BOB KWARTA VIKEV JARNÍ Pozdní odrůda Určena pro pěstování semen a na zelené hnojení (vysoký výnos píce) Vhodná pro pěstování v oblastech s vysokými dešťovými srážkami HTS 50 g Stravitelnost sušiny až 70% DĚTENICKÁ PANONSKÁVIKEV OZIMÁ Poloraná plastická odrůd Ozim je název pro plodinu, která se vysévá na podzim a sklízí v létě následujícího roku. Opakem ozimu jsou jařiny. Ozimé rostliny patří do dvouletých rostlin a tím pádem i do monokarpických rostlin. Zpravidla na podzim vyklíčí, přezimují ve vegetativním stavu a na jaře pokračují v růstu, vykvetou, vytvoří semena a uhynou

Vysvětlivky: J.M. Jílek mnohokvětý, K.L. - Kostřava luční, K.R. - Kostřava rákosovitá. xx - nejvhodnější šířka řádků v cm, x - vhodná. Jetel nachový KARDINÁL. jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu. Díky velmi dobré zimovzdornosti se uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení (Landsberská směska - inkarnát + ozimá vikev + jílek italský)

- pro lehké půdy např.: vikev huňatá, řepka ozimá, žito - pro středně těžké a těžké půdy např.: řepice ozimá, řepka ozimá, žito. Pro ozimé směsky na zelené hnojení se velmi dobře uplatní i žito, které tím, že odnožuje, tvoří nejen nadzemní zelenou hmotu, ale i mohutnou svazčitou kořenovou soustavu Vikev ozimá - panonská 70-80 1,4 3-4 do 15. 9. Ředkev olejná 16-25 1,5-2,0 3-4 do 15. 9. Created Date: 6/2/2020 4:10:30 PM. Založeny jsou také porosty trav, ozimá vikev, vojtěška a jetel. Akce Naše pole se zúčastní také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jako předplodina posloužila ozimá pšenice. Orba byla zajištěna 19. srpna a slamnaté zbytky byly zaklopeny na dno brázdy vikev ozimá 36 ředkev olejná 36 žito trsnaté 36 energetické žito 36 svazenka vratičolistá 38 lnička setá 38 TRAVNÍ SMĚSI 8 3 MOŘIDLA 40 tab. VÝSEVKŮ42 ᆘ osiva polních plodin ᆘ množení osiv polních plodin a jejich realizace ᆘ průmyslová hnojiva v celém sortimentu.

- vikev huňatá, ozimá pšenice (obiloviny ozimé), ozimá řepka, řepice - Landzberská směska (inkarnát - jetel nachový, jílek mnohokvětý, vikev huňatá) d) jarní - sejí se brzy na jaře - poskytují píci od konce zkrmování ozimých směsek - sklízejí se v době kdy obilniny se ještě nevymetal Mezi nejčastěji používané ozimé meziplodiny patří brukvovité pícniny (např. ozimá řepice), ozimé žito, jílek mnohokvětý, tritikále, pšenice ozimá nebo směsky s ozimou vikví. Proto volíme plodiny jako hrách setý, slunečnici, kukuřici, vikev, bob obecný, svazenku vratičolistou, ředkev olejnou ad Řepka ozimá Velice oblíbená plodina. Vhodná pro všechny typy půd, snáší i pozdější výsevy. Rychle vzchází a dobře potlačuje plevel. Zvyšuje úrodnost půdy, brání erozi půdy a vyplavování nitrátů do spodních vod. Poskytuje hojnou pastvu pro včely 5. řepka ozimá (5), žito (120) 6. žito (110), vikev huňatá (50) či panonská (80) 3

Zásady střídání plodin a osevní postupy Jan Křen a Lubomír Neudert Ústav agrosystémůa bioklimatologie AF MENDELU Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio -CZ.1.07/2.2.00/28.001 Řepka nebo řepice ozimá: do poloviny října: 200: až do konce dubna: Landsberská směska (vikev huňatá, jetel inkarnát, jílek mnohokvětý: do poloviny září: 400. 200. 150: až do konce dubna: Celovegetační zelené hnojení: Komonice bílá: od března do poloviny července: 200-300: do začátku až poloviny listopad Vikev huňatá je jednoletá, případně ozimá plazivá rostlina dorůstající délky až 130 cm. Bývá využívána na zelené hnojení, jako přerušovač v osevním postupu a také jako poměrně kvalitní pícnina k výrobě siláže. Bohatě kvete modrofialovými až fialovými květy a poskytuje značné množství nektaru a pylu pro opylovače Vikev panonská ozimá 2,4 vikev + 1,2 pšenice ozimá do 15.9. Vikev setá jarní 1,6 vikev + 1,6 pšenice jarní souběžně s jarními obilninami Vikev setá jarní v čisté kultuře kultuře 2,0 vikev souběžně s jarními obilninami Způsob setí: bezezbytkovým secím strojem ve směsi s pšenicí.. Vikev panonská: Ozimá, přezimuje. Rychlý růst po výsevu a vysoká tvorba biomasy. Velmi dobré prokořenění půdy. Vhodný druh pro teplejší a sušší oblasti. Jetel luční: Středně bujně rostoucí. Nejvhodnější na hlubší, humózní půdy. Dobré prokořenění půdy. Méně vhodný do suchých podmínek. Náročný na.

Vikev setá - Oseva, Agro Brno, spol

 1. Vhodnými předplodinami je vikev huňatá (ozimá) a její zapravení do půdy jako zelené hnojení. 4. Pěstování česneku - moření česneku. K sadbě nepoužívejte poškozené, příliš malé nebo plesnivé stroužky česneku. Česnek bohužel často napadají houbové choroby a háďátka. Proto před výsadbou stroužky česneku.
 2. Druhově bohatá ozimá směs Rostliny z čeledi brukvovité v ozimém ozelenění. Vhodné druhy pro ozelenění přes zimu jsou: žito ozimé, ředkev olejná, vikev ozimá, svazenka vratičolistá nebo hořčice bílá. Rostliny je možné využívat také v těchto směsích: Ředkev olejná - žito ozimé - vikev ozimá - jetel.
 3. OSIVA BORŠOV, spol. s r.o. Průmyslová 245, 373 82 Boršov nad Vltavou IČ: 49018124, DIČ: CZ49018124. Zapsána v OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 295
 4. vynikající kvalita zrna: nejvyšší obsah N-látek v sušině; velmi vysoká HTZ, vysoký podíl předního zrna; odrůda uvedená na Seznamu doporučených odrůd 201
 5. Ozimé směsky. Poskytují píci brzy na jaře. Ozimá pšenice + vikev huňatá (100 kg + 70 kg, výnos 20 t) Jílek mnohokvětý + vikev panonská (30 kg + 60 kg, výnos 20 t

Do lehké půdy vikev huňatá, řepka ozimá, žito. Do středně těžké a těžké půdy řepice ozimá, řepka ozimá, žito. Dalšími rostlinami používanými do směsí zeleného hnojení je například vlčí bob, hrachor, vikev setá, jetel nachový zvaný růžák či inkarnát, jetel plazivý, slunečnice Na podzim - vyséváme ozimé druhy rostlin, jako jsou např. žito nebo ozimá vikev. Rostliny půdu pokoření a tím vytvoří odolný půdní pokryv. Tento půdní pokryv ochrání půdu před erozí. Tyto rostliny na jaře můžeme zarýt do půdy, nebo je využijeme ke krmení

Výukové texty

Jetelotravní směska 2. Jetelotravní směska 3. Ozimá pšenice nebo žito 4. Okopanina 5. Luskoviny na zrno 6. Pšenice špalda 7. Oves (podsev, JTS) Osevní postup (podnik bez chovu hospodářských zvířat) 1. Luskoviny na zrno nebo rotující úhor 2. Brambory 3. Ozimá pšenice nebo žito (meziplodina; hořčice, svazenka) 4 Vikev ozimá Dětenická panonská Vikev huňatá Latigo Peluška ozimá Arkta. 19.1.2012 Výběr odrů Některé složky a diskuze jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. V současnosti registrujeme každého kdo zažádá. Diskuzi jsme převedli na facebook, tak se těšíme na podměty a příspěvky zajímavých článků nebo videí vikev huňatá (ozimá) vikev panonská, vikev jarní, peluška (hrách setý rolní) lupina bílá (vlčí bob mnoholistý), sója luštinatá, dále . krmné brukvovité. plodiny - především . krmná kapusta, okrajově řepka olejka a hořčice bílá a dále . krmné okopaniny: krmná řepa, krmná mrkev (mrkev obecná), ředkev vodnice.

V případě technických problémů s aplikací volejte v pracovní dny od 08:00 do 17:00 hodin na číslo +420 222 312 977 nebo pište na: helpdesk@mze.cz. Produkční prostředí v.3.20.0417. Řepka ozimá (Brassica napus L. (partim)) Luskoviny. Druh: Latinský název: Peluška (Pisum sativum L.) Vikev huňatá (Vicia villosaRoth.) Vikev panonská. Podle Českého statistického úřadu zaujímaly pícniny na orné půdě v roce 2005 plochu 256 221 ha. Nejvíce rozšířena byla kukuřice na zeleno a na siláž, která se pěstovala na ploše 198 653 ha.. Víceleté pícniny na orné půdě zaujímaly plochu 196 696 ha

se střední odolností proti mrazům -15 až -20 o C (ozimá vikev, ozimá pšenice) schopné přezimovat i při mrazech větších jak -20 o C (ozimé žito) Dvouleté - snesou krátkodobě i nižší mrazy (-4 až -6 o C), většinou se musí přes zimu skladovat (z polních plodin řepa, kořenová zelenina atd. Peluška jarní, ozimá Pisum sativum L. Vikev huňatá Vicia villosa Roth. Vikev panonská Vicia pannonica Crantz; Vikev setá Vicia sativa L. Jiné krmné plodiny. Ředkev olejná Raphanus sativus L. var. Oleiformis Pers. Svazenka vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth - ozimá řepka, oz. řepice, pšenice, landsberská směska - inkarnát, vikev, jílek d) jarní - sejí se velice brzy z jara a poskytují píci od konce zkrmování oz.směsek - skliz. v době kdy obil. ještě obil. ještě nevymetali - oves, luskovin

Podobné vlastnosti mají i další luskoviny které vybíráme podlé výrobních oblastí. Jsou to: bob obecný, peluška jarní, vikev ozimá, vikev huňatá, fazol obecný, cizrna beraní, lupina žlutá, bílá a úzkolistá, sója luštinná, u které se předpokládá značný nárůst ploch včetně odrůd geneticky modifikovaných. - vikev ozimá panonská Okopaniny - cukrová řepa, krmná řepa. Lokalita SELGEN, a.s. Další adresy. Návštěvní adresa Stupice 24 250 84 Sibřina Česká republika. Sídlo firmy Jankovcova 24/18 170 00 Praha 7 Česká republika. Základní informace SELGEN, a.s. Banka. Zobrazit tuto informaci VIKEV SETÁ Vytváří bohatě větvený kůlový kořen, fixuje vzdušný dusík a zlepšuje půdní vlastnosti. LUPINA ÚZKOLISTÁ Nenáročná plodina, jejíž předností je hluboký bohatě větvený kořen, výborná předplodinová hodnota a schopnost fixovat vzdušný dusík

Žito ozimé - Oseva, Agro Brno, spol

Naše společnost poskytuje kompletní služby v oblasti posklizňového ošetření drobných semen. Hlavními službami jsou sušení a čištění drobných semen. Z pole sklizená semena jsou přivezena na dopravních prostředcích, tyto se váží a sklizeň je vyklopena na roštové plochy, kde se, pokud je třeba, dále dosouší. Po dosušení na skladovatelnou vlhkost jsou semena. nový raný hybrid se spolehlivými výnosy; pevný stonek, výborná zimovzdornost; vhodný pro pozdní termíny setí; odrůda uvedená v SDO ÚKZÚZ pro rok 2016 jako předběžně doporučen Známá je Landsberská směska- jílek jednoletý, jetel nachový /inkarnát/ a vikev ozimá. Jarní meziplodiny. Využívají se v podhorských a horských oblastech, kde hrozí vymrznutí jetelovin. Technologie pěstování jako u jařin, ale dáváme více N. Rané.

Vhodnými předplodinami je vikev huňatá (ozimá) a její zapravení do půdy jako zelené hnojení. 4. Moření česneku K sadbě nepoužívejte poškozené, příliš malé nebo plesnivé stroužky česneku. Česnek často napadají houbové choroby a háďátka, proto před výsadbou stroužky namoříme ochrannými přípravky a fungicidy. Ozimá pšenice (podsev jetel plazivý) 4. Oves (luskoviny na zrno- meziplodina: směska) 5. Brambory (krmná řepa) 6. Žito (podsev jetelotráva) olejná, hořčice, svazenka, jarní vikev) 6. Oves/ sladovnický ječmen (možný podsev vojtěšky) 5 HONNÝ OSEVNÍ POSTUP (S CHOVEM PRASAT NA ŽÍR) 1. Jetelotráva, zelený úhor 2. Ozimá. výsev v ozimých směskách, Landsberské směsce (inkarnát + vikev ozimá + jílek italský) semenné porosty výsev 16 - 18/kg, dozrává do 10. 7. VOJTĚŠKA SETÁ. PRO ZÁSEV 2020 NABÍZÍME ODRŮDY: MAGDA, MORAVA, LITAVA, PALAVA. Bližší informace k odrůdám Vám poskytnou naši obchodní zástupci. Jaké jsou přednosti pěstování. řepka ozimá a jarní - vytváří velké množství organické hmoty, rychlý růst; svazenka vratičolistá - rychlý vývoj během 6 týdnů, květy poskytují pastvu pro včely; hořčice bílá - velké množství organické hmoty; vikev setá - díky vydatnému růstu potlačuje vývoj plevel

Zelené hnojení půdě prospívá: vysejte svazenku, vikev, bob

Vyhláška č. 129/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělskéh štírovník, tolice, vč. vojtěšky, úročník, vikev, bob (pozor na SEO a MEO), vičenec. Pokud jsou plodiny ve směsi, musí být zastoupeny plodiny poutající vzdušný dusík z více než 50 % (kontrola na místě). Na DPB nebo jeho části bude porost nebo posklizňové zbytky, minimálně v období od 01.06. do 15.07

Pěstování luskovin (7) - Vikve a směsky - Články

vikev, pohanka, čirok, žito trsnaté Druhy rychle tvořící semeno jižna podzim pohanka, lnička Přitvorběsměsimeziplodin je nezbytnékombinovat druhy, kterérychle vzcházejí a omezujíkonkurenci plevelůs těmi,co se podílejípředevšímna tvorběpůdní struktury a obohacenípůdyo živiny V rámci pokusů se pšenice ozimá zakládala do porostů meziplodin secím strojem BEDNAR OMEGA OO 6000L. vikev a výdrol jetele) Výsledek práce přímého setí do meziplodiny: Meziplodina je nařezána a osivo je uloženo do půdy zásluhou vysokého přítlaku až 130 kg na secí botku

Vikev huňatá - 15 g semen (cca 2 m2) - Chov čmeláků

Prodej osiva - KLEE AGRO s

Vikev huňatá je ozimá, proto se musí vysévat na podzim, svazenka asi tři měsíce před zaoráním. Zaorává se asi dva měsíce před výsadbou a zelená hmota musí být řádně zaklopená. Pokud to pluh nezvládne, je lepší porost posekat - lépe se pak zaorává. Louku je vhodné zorat ještě o měsíc dříve Pšenice ozimá Pšenice špalda Pšenice tvrdá Tritikale ozimé Žito ozimé Vikev ozimá Hrách zelený Jetel nachový Proso bílé, žluté Semena vikve, pelušky Lesknice kanárská Slunečnice černá Lněné semeno Oves nahý Semenec Světlice barvířská Oves, pšenice Ječmen, žito Služb 2 Nabídka osiv Ù podzim 2010 Bardotka CPG Odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd Ùmajitel RAGT Czech s.r.o., Branišovice Ù poloraná odr ůda středního vzrůst Borfuro + 40 kg/ha ozimá vikev nebo 60 kg/ha Borfuro + 30 kg/ha jetel nachový. Základní hnojení V souvislosti se stavem půdy a odběrem živin se doporučuje aplikace 35-50 kg/ha P and 150-200 kg/ha K. - N-hnojení: 100 - 140 kg N/ha celkem - Podzim: 30 - 40 kg N/ha na podzim, aby byl garantován dobrý vývoj po zasetí (je možné použí

Peluška ozimá - Selgen,a

 1. Vikev huňatá - 15 g semen (cca 2 m2) - Chov čmelák
 2. Výukové texty - MENDEL
 3. Zelené hnojení směs Landsberská 0,5 k

Vysoce kvalitní osiva SEED SERVICE s

 1. Nabídka odrůd luskovin pro rok 2017 - Články - Agromanuál
 2. RWA Czechia s.r.o. Zemědělské komodity, osiva, hnojiva ..
 3. Vikev setá RWA Czechia s
 4. Herbář Wendys - Vicia villosa - vikev huňat
 5. Vikev - Řešení pro zemědělstv
SELGEN, a

Informace pro zemědělství - Luskoviny Luskovin

 1. Program GREENING - LUSKOVIN
 2. Ozim - Wikipedi
 3. přehled výsevků Osiva Boršo
 4. Jednotlivé meziplodiny - AGROKOP HB s

Zelené hnojen

 1. Ozimé obilniny Naše pol
 2. Krmné plodiny - Studentske
 3. Meziplodiny chrání pole a vylepšují půdu - Žít krajino
 4. Semenné směsi pro zelené hnojení - Forestin
 5. Kdy vysévat zelené hnojení, které, jak dlouho ho nechat
 6. Semeno vikve 1 kg Včelařský koutek ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMEN
RWA Czechia sAdriana - BOR s
 • Garmin hrm premium.
 • Matrace heureka.
 • Vinnetou filmy seznam.
 • Kožní brno vojenská nemocnice.
 • Dinosauři atlas.
 • Xv 750 virago.
 • Tvar a rozměry země.
 • Votolift.
 • Kreslené obrázky tužkou koně.
 • Kopis meč.
 • Leaving las vegas online.
 • Venkovní roleta na francouzské okno.
 • Sportovní klub horácká slavia třebíč zs.
 • Jak zmekcit modelinu.
 • Hipp vlhčené ubrousky složení.
 • Astigmatismus projevy.
 • 30 denní výzva sacharidové vlny diskuze.
 • Tea tree oil nestovice.
 • Fyzika quiz.
 • Kubismus obrazy.
 • Lymfocytóza neutropenie.
 • Ipc norma 610.
 • Lední hokej extraliga.
 • Předpoved počasí yrno.
 • Akné v těhotenství holka nebo kluk.
 • Hippokrates brno.
 • Limonádový joe praha.
 • Chlapec v pruhovaném pyžamu zajímavosti.
 • Romeo beckham height.
 • Zahradní postřikovač akumulátorový.
 • Nanovlákna v medicíně.
 • Tv plazma dvb t2.
 • Užívání steroidů.
 • Velikost boilies.
 • Sinus.
 • Campylobacter a hygiena.
 • Ohrnute nohavice muzi.
 • Staré železniční tratě.
 • Divoké prase obrana.
 • Zelené impérium cheaty.
 • Yoga styl.