Home

Co patří do skla

Co nepatří do kontejnerů Linoleum a jiné Keramika, zrcadla, porcelán, autoskla, drátěná skla, víčka od lahví. Do kontejneru na sklo lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení) Co patří do skla? Zeleno-bílý kontejner, k čemu asi slouží? Ten je přeci na sklo. Bílá na průhledné, zelená na barevné. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden (jednu barvu), pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný.

Jak třídit sklo RESPONO, a

 1. Mezi sklo a skleněné produkty, které se třídí do barevných kontejnerů na vytříděné (separované) sklo, patří: láhve od nápojů (moštů, vína, piva, šťávy, oleje, mléka) skleněné obaly od přesnídávek a jogurtů, kečupů, oliv, hořčic, marmelád, medů, majonéz a dalších potravi
 2. Sklo je homogenní, amorfní (tj. nekrystalická) pevná látka, která se vyznačuje tvrdostí, křehkostí a průhledností. Hlavní složkou skla je oxid křemičitý (SiO 2) a vyrábí se tavením křemičitého sklářského písku s přísadou uhličitanu draselného (potaše) a následným poměrně rychlým ochlazením taveniny, která tak nestačí vytvořit krystalovou mřížku
 3. Výroba skla je proces, při kterém se z výchozích surovin (tavením křemičitého písku) získává materiál pro výrobu skleněných předmětů.Vznikají tak dva hlavní druhy skla, a sice ploché sklo, které se většinou vyrábí technologií floating neboli kontinuálním litím na povrch roztaveného cínu, a duté či obalové sklo, které se vyrábí foukáním do forem.
Pevné látky | Eduportál Techmania

A zdroje primárních surovin, kam tyto písky patří, nejsou bezedné. A tak se už i písek dostal do hledáčku organizovaného zločinu (podrobněji v článku Co mají společného sklo a mafie?) K výše uvedeným argumentům, proč sklo třídit a umožnit tak jeho recyklaci, patří také další důvody, které šetří životní. BARVY Zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace! BATERIE Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad. Více ZDE. BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Pokud máte štěstí, že jsou v místě vašeho bydliště hnědé. Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách.Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným způsobem Cokoli, co ke svému provozu potřebuje elektrickou energii vyhazujte do kontejnerů na drobný elektroodpad, odvážejte do sběrných dvorů nebo využívejte zpětného odběru při nákupu nových elektrospotřebičů. V principu platí tato jednoduchá pravidla. ze spotřebičů není třeba vyndavat zabudované akumulátor

Ukázka, co do zeleného (popř. bílého na čiré sklo) kontejneru na sklo patří a co do něj nepatří. Bezpečně sem můžete vhazovat: lahve od vína; nevratné lahve od piva, minerálek, limonád nádoby z barevného skla; tabulkové sklo (to patří do zeleného kontejneru, ne do bílého!) Následující věci sem rozhodně. Sklo patří do zeleného kontejneru, v některých obcích se třídí zvlášť i čiré sklo, které patří do bílého kontejneru. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Autosklo už do něj ale nepatří. Ani zlacená a pokovená skla, a tedy ani zrcadla. Pokovení dělá při tavení skla problémy Co patří do hnědého kontejneru ze skupiny BRKO? To, o co by se však domácnost měla mnohem více zajímat, jsou biologicky rozložitelné komunální odpady: odpady z domácností - to znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky.

Produkty zařazované do tohoto oboru sklářského průmyslu se často (zvláště v zahraničí) nazývají speciální skla a jedná se o širokou paletu sklářských produktů s přesně definovanými zvláštními vlastnostmi, které mají své odběratele převážně v jiných zpracovatelských oborech z průmyslového trhu Do skla patří: lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo od oken a dveří, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky. Do skla nepatří: keramika, porcelán, zrcadla, autoskla, drátované sklo, pozlacená či pokovená skla, (+ zálohované vratné lahve, které je vhodnější vracet.

Je-li popelnice zeleno bílá, pak barevné sklo patří do zelené části, čiré sklo pak do bílé. Při vhazování skla do kontejneru nemusíte sklo rozbíjet, protože ho následně ještě čeká třídění. Co do těchto popelnic nepatří? Autosklo, porcelán, zrcadla nebo jinak pokovená skla. Modrá popelnic Jaké odpady patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad; Jaké odpady patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad. Co můžete a co naopak nesmíte do jednotlivých kontejnerů na třídění odpadů odhodit, vám napoví následující přehled. Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů Nejdříve si pojďme ujasnit, jaký materiál do tříděného skla vlastně patří a jaký naopak ne. Třídíme: sklo obalové (lahve, sklenice) sklo tabulové (výplně dveří a oken) Ale co taková keramika nebo porcelán? Tak to pozor, tyto a některé další věci do nádob na sklo nevhazujte

Základními barvami jsou modrá na papír, zelená na sklo, žlutá na plasty a oranžová na nápojové kartony. V mnohých případech ale lidé hází do kontejnerů odpady, které tam vůbec nepatří. Často to k tomu totiž svádí.Pojďme si tedy připomenou, co přesně kam patří. Tříděný odpad podle barev kontejner Podle Jana Tolara ale každý sklenář ví, že je třeba řezák pravidelně namáčet do oleje či petroleje, teprve pak je řez čistý a bez otřepů a sklo se zlomí tam, kde bylo zamýšleno. Amatér se také často skla bojí a neví, jak silně na sklo při řezání tlačit. Zkuste si to na kousku starého skla Co patří do zeleného kontejneru na sklo. V tomto případě j to velmi jednoduché. S výjimkou autoskla, laboratorního skla a zrcadel můžeme do kontejnerů na sklo házet veškerý skleněný materiál. Pozor si dávejme v případě, že je nádoba rozdělena na část pro sklo bílé (tedy průhledné) a barevné (nejčastěji zelené. Do směsného odpadu patří také kusy staršího zrcadla. Do skla nepatří z toho důvodu, že jsou opatřeny vrstvou kovu. Mimochodem, ani střepy z keramiky nebo autoskla není možné vytřídit jako sklo. Tip na závěr. Odborníci nedoporučují třídit vše a za každou cenu. Pokud si nejste jisti, co kam patří, raději si to.

patří výhradně obaly z čirého skla; do zeleného sběrného kontejneru s nápisem barevné sklo patří obaly z barevného skla (zelené, hnědé sklo). CO PATŘÍ do kontejnerů na sklo? - nevratné láhve (např. láhve od vína, lihovin, nealko nápojů) - sklenice bez obsahu potravin (např. sklenice od zavařenin, džemů. Rozebereme si, co patří do plastů, skla, papírů, kovů, a upozorníme na záležitost nápojových kartonů a nebezpečného odpadu. Papír Této suroviny máme každý ve svých domácnostech až dost, tudíž s jejím tříděním takové problémy nebývají CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO ČIRÉHO SKLA (BÍLÝ KONTEJNER) čiré sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, dětských přesnídávek a příkrmů - rozbité skleničky (netřeba vymývat, stačí vyškrábnout, drobné znečištění u skla nevadí) čiré lahve od alkoholických i nealkoholických nápoj Každý dnes už ví, co znamená třídění odpadů. Stále se ale objevují nejasnosti s tím, zda sešlapávat plastové lahve, jestli vymývat kelímky od jogurtů a jestli patří starý talíř do skla. Sešlapávat, vymývat, nepatří. Podívejte se s námi na pár tipů, proč a jak třídit odpady lépe

Svoz separace od občanů | Služby města Pardubic a

Co patří do nápojového kartonu. krabičky od pitíček, džusů, mléka atd. Pokud se ve vašem městě/obci nenachází nádoby nebo pytle na tetrapack, nebojte se nápojové kartony vhodit do nádoby na plast. U nás je přetřídíme. Leták Kam co patří a nepatří si můžete stáhnout zde Co patří a nepatří do barevně rozlišených kontejnerů, už jsme zmínili v článcích o jednotlivých druzích odpadu (viz články o plastech, papíru nebo sklu). Není ovšem od věci materiály, které je nemožné recyklovat, vyjmenovat na jednom místě. Doufáme, že Vám to pomůže k lepší orientaci v této problematice Co do nich patří? Do čirého skla patří: sklenice od marmelád, zavařenin a kečupu (bez zbytků potravin a tekutin) rozbité skleničky; láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů; Do barevného skla patří: láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů; tabulové sklo z oken a dveří, i když je čir Miroslav Sázovský (*1979) patří k uznávaným expertům a odborníkům, kteří pomáhají lidem a firmám se statickým návrhem zasklení a diagnostickým posouzením poruch a vad skla. Studoval na ČVUT v Praze obor stavební fyzika a do roku 2009 pracoval v nadnárodní firmě na výrobu plochého skla na pozici konzultanta pro.

Oba alkalické oxidy se do kmene přidávají rovněž ve formě uhličitanů (sody - Na 2 CO 3, resp. potaše - K 2 Mezi známá barviva skla patří např. mangan (dodává ametystové zbarvení), kobalt (modré zbarvení), měď (tyrkysové, ale i tmavě červené zbarvení),. Rozbité keramické a porcelánové věci patří do skla. Nikoli. Tyto materiály nejsou vyrobeny ze skla, ale úplně jiným postupem. Co se s vytříděným sklem děje? Jak jsme si již řekli, v kontejneru na sklo by se neměla objevit keramika a porcelán. Často se tam však objevují, a nejen tyto materiály 28,93 kg skla vytřídí průměrná česká domácnost za rok; 75 % skleněných obalů je v ČR ročně recyklováno a znovu využito; Sklo patří do zelených a bílých kontejnerů. Zelená je barva přírody a z přírody, tedy té neživé, sklo vlastně vzniká. Hlavní složkou používanou při výrobě skla bývá nejčastěji oxid.

Sklo :: Ekoskola-zspovrly-cz

Třídění do kontejneru Většina z Vás asi ví, že se sklo třídí do zelených kontejnerů. Pokud jsou k dispozici i nádoby bílé, třídíme do nich pouze čiré sklo. Někdy se můžete setkat s kontejnery zelenobílými, kam třídíme odpad dle pravidel: do zelené části barevné sklo a do bílé části čiré sklo Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. NE Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu U levného skla z eBay za 20 Kč nemůžete čekat zázraky. U modelů za několik stovek Kč jsou pak vlastnosti obecně lepší, ale nemusí to být pravidlem. Vše se liší podle produktové řady a výrobce. Mezi ty ověřené patří na našem trhu Panzer Glass či Screenshield. Jak nalepit ochranné sklo na displej mobilu ANO - vše co nelze vytřídit (vyjma nebezpečných látek, velkoobjemového odpadu, které patří do sběrného dvora) - např. znečištěný alobal, kamenina, klasické žárovky (nikoliv úsporky), fotografie, pohlednice, samolepky, fixy, cigaretové nedopalky, vata, porcelán, keramika, tapety, zrcadla, zbytky jídel a potravinový olej (nepatří do kanalizace!), povoskované. V jiných případech patří do sběrného dvora. Molitan. Jakkoliv plastově a uměle se tváří, do plastu k recyklaci nepatří. Malé množství můžete dát do směsného odpadu, větší patří do sběrného dvora. Polystyren. Jeden z obvyklých omylů velí, že polystyren do plastů nepatří

TŘÍDÍM JAKO DIVA: KAM VYHODIT SKLO? - Samosebou

Suroviny k výrobě skla Základem pro výrobu skla je směs surovin. Tato směs se nazývá kmen. Mezi základní suroviny patří sklářský písek (oxid křemičitý), který lze částečně nahradit oxidem boritým (borax). Dále Vápenec (uhličitan vápenatý), ten se dá nahradit dolomitem, soda (uhličitan sodný), potaš. DO SKLA PATŘÍ: • láhve od nápojů • skleněné střepy • tabulové sklo • není nutné rozbíjet • nemusí se odstaňovat etikety a víčka • do zeleného kontejneru patří barevné sklo a do bílého čiré sklo. Pokud máte v obci zelený kontejner, patří tam jak barevné, tak čiré sklo DO PLASTŮ PATŘÍ Recyklace skla dává světu nové láhve. V tuzemsku patří sklářství k tradičním odvětvím zpracovatelského průmyslu, včetně recyklace skla. Již vyrobený a použitý materiál míří zpátky do výroby, abychom získali nové láhve na nápoje, bižuterii, okenní tabule a další výrobky

Ornamentní skla mají z jedné strany dekor vtlačený do skla při jeho výrobě. Ten zajišťuje nerovnoměrný lom procházejícího světla, díky čemuž je sklo průsvitné, avšak není průhledné, respektive deformuje obraz za sklem natolik, že v závislosti na typu skla v podstatě nelze rozeznat obrysy předmětů za sklem Pokud není, patří Tetra Pak bohužel do směsného odpadu. 2. Kapr a řízky dosmaženy. Co s olejem? po smažení bychom neměli olej vylévat do dřezu ani toalety Autor: Archiv ireceptar.cz. Standardní postup ve většině domácností velí slít tuk do odpadu ve dřezu nebo do toalety. To je ale to nejhorší, co s ním můžete udělat Co nedělat. Rozhodně namrzlá nebo zamlžená skla zevnitř narychlo neotírejte rukou. Výhled si tím ještě zhoršíte. Naopak volte postup zmíněný výše. V případě, že potřebujete zadýchaná okna skutečně okamžitě otřít, použijte k tomu suchý hadr, jelenici nebo papírový ubrousek

Recyklace skla - co nepatří do zelených / bílých kontejnerů Je zelená a jako taková patří do barevného skla. Když se podíváte na tabulku z boku, nebo na její střep, uvidíte, že je to tak. Na této fotografii je opravdová barva skla okenních tabulek dobře vidět Co si můžete vzít do letadla? Pravidla týkající se převážení předmětů různého druhu se mohou lišit podle letecké společnosti a země, do které cestujeme. Níže uvedený seznam má výsostně informativní charakter. Zaměstnanec bezpečnostní kontroly na letišti má právo požádat o odstranění z příručního i. Poté, co měl při předchozí zastávce v Ruce pozitivní test na covid-19 Filip Sakala, se celý tým zdržel ve Finsku v karanténě a nestihl přesun speciálem do Ruska. Po úterním přesunu domů se skokani chystají na mistrovství světa v letech na mamutím můstku ve slovinské Planici, které se uskuteční od 10. do 13. prosince Přestože se to může zdát na první pohled zvláštní, čištění krbového skla popelem patří k nejjednodušším, nejlevnějším a zejména nejvhodnějším řešením. Co k tomu potřebujete? Pouze nějaký jemný ubrousek, případně savý novinový papír a jemný popel vzniklý pálením dřeva, dřevěných briket či pelet

Rozebereme si, co patří do plastů, skla, papírů, kovů, a upozorníme na záležitost nápojových kartonů a nebezpečného odpadu. PapírTéto suroviny máme každý ve svých domácnostech až dost, tudíž s jejím tříděním takové problémy nebývají. Zda daný výrobek do papíru patří, zjistíte podle jeho označení Používá se do míst, kde není žádaná úplná průhlednost v prostoru, třeba do koupelen. Nejefektivnějším dekorováním tohoto skla je gravírování (frézování leptaného povrchu a jeho následné vyleštění), pískování a používání dekorativních prvků (čočky, kameny), které se lepí na pohledovou stranu skla

Co patří do plastu. od bahna, smíchané s pískem či jiným stavebním materialem,)!!! Co patří do skla. skleněné nádoby, skleněné lahve, střepy.!!!nepatří sem autoskla, porcelán, zrcadla, keramika, drátěné sklo, sklo znečištěné!!! Co patří do nápojového kartonu Sklo se recykluje podobně jako plast a papír. Recyklace skla je však ze všech recyklací separovaného odpadu nejjednodušší. Rozdělení skla podle barev (bílé a zelené kontejnery) je pro jeho pozdější zpracování velmi důležité, např. bílé sklo nesmí být znečištěno žádnou jinou barvou. Během předúpravy jsou střepy rozdrceny na menší frakci od 3 mm do 2 cm. Že kovy patří do sběrných surovin a ještě za ně utržíme, ale co elektroodpad? Elektroodpad v každém případě určitě nepatří do směsného odpadu. A například zářivky (ať už tradiční a nebo úsporné) patří dokonce do odpadu nebezpečného, jelikož obsahují rtuť Přitom textil, sklo a porcelán za první republiky patřily shodně k tomu nejlepšímu, co Československo nabízelo. Česká centra výstavu iniciovala jako projekt, jehož prostřednictvím chceme prezentovat špičku současné české výroby skla a porcelánu Kam co patří? Možná pro vás není třídění odpadů žádným neznámým pojmem, nicméně žádný učený z nebe nespadl. Nevymytá do směsného odpadu. U oleje ve skle platí stejná pravidla. Pokud ji vymyjete, patří do skla. PAPÍROVÁ OBÁLKA S FÓLIOVÝM OKÉNKEM. PAPÍR. Tyto obálky můžete v klidu hodit do papíru i s.

Sklo - Wikipedi

 1. Keramika, zrcadla - někteří se stále mylně domnívají, že tyto předměty patří do skla. Není tomu tak. Tyto předměty vytřiďte v menším množství do směsného odpadu, ve větším množství pak do sběrného dvora. Umývání před tříděním. Plastové obaly (kelímky atd.) - není nutné je vymývat, nesmí tam ale.
 2. Co patří do sběrného dvora? Každá oblast využívá svůj sběrný dvůr, zjistěte si, kam dle bydliště patříte! Při vstupu do dvora se ohlaste správci, který Vám vysvětlí kam, který odpad uložit. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek oleje a nebo tuky absorpční činidla (znečištěný textilní materiál) barvy, lepidla, pryskyřice rozpouštěd
 3. Sklářskou a bižuterní tradici i současnost Jablonce nad Nisou mapuje muzeum založené na počátku 20. století. V roce 1904 byla otevřena první stálá expozice. O 110 let později se pak začala psát historie nejnovějšího objektu muzea - přístavby, které se říká Krystal. Moderní, sklem opláštěná budova získala titul Stavba roku 2020

Výroba skla - Wikipedi

Jak probíhá barvení skla? A co třídění a recyklace

 1. Bioodpad můžeme legálně zpracovat kompostováním, eventuálně odnést do sběrného dvora.Dalším řešením je třídění do speciálních popelnic, svážených z domácností, nebo do obecních kontejnerů.Do sběrné nádoby na biologický odpad, kterou obvykle poznáme podle hnědé barvy, patří:. Zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel
 2. Sledovali jsme tento film se zaujetím a protože mne v určitý čas poslala babička spát, neviděl jsem konec filmu. Druhý den ráno mi to děda povyprávěl a Tři vejce do skla jsem od té doby neviděl. Až nyní, v prosinci 2018. A snímek mě opět bavil. Burian v trojroli, některé scény vskutku vtipné (opět ta jeho angličtina.
 3. Perlivá voda patří do skla 27. únor 2018 České nápoje komentáře (0) 1071 x. Hledáte alternativu k neestetickým a neekologickým plastům? Začněte svým pitným režimem! Vyměňte vláčení PET lahví se sycenými nápoji z obchodu za nový luxusní výrobník SodaStream Crystal, pomocí kterého si v pohodlí svého domova připravíte čerstvou perlivou vodu přímo do.
 4. Možná paní provozní čerpala námět z filmu režiséra pana Martina Fiče - Tři vejce do skla, kde si zahrál krásnou trojroli pan Vlasta Burian s jeho nazapomenutelnou písní: Oči čornija, oči chladnija. Ať je to tak nebo tak, tři vejce do skla děláváme občas, protože se nemusíme bát, vajíčka jsou čerstvá

Název Recyklace skla. Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698 Poř.číslo10. Autor šablony Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS. Datum 1.2.201 Velice často jsem si kladl otázku, co kam patří v rámci tříděného odpadu. Rád bych se o to teď v tomto článku s vámi podělil. Samozřejmě je nejlepší, pokud odpadu vzniká co nejméně, jak o tom píše Bea Johnson ve své knize Domácnost bez odpadu. Ale když už tedy nějaký tříděný odpad vznikne, tak níže jsou odpovědi na nejčastější otázky

Můj Dům | Člověk je to, co si kupuje

Než se vrhnete do odmáčení nebo používání nejrůznější prostředků pro rozpuštění lepidla, ruční škrabkou, tupým nožem nebo starou kreditní kartou se snažte co největší díl papírové části od skla oddělit. Co všechno můžete vyzkoušet: přípravky zakoupené v prodejně, odlakovač na nehty, čistý líh. Co patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad. Na závěr jsme pro vás připravili přehlednou tabulku, ve kterém najdete základní informace o tom, co do jednotlivých barevných kontejnerů patří, a co naopak nepatří Smartphony Realme patří k spíše dostupnějším zařízením, ale to vůbec neznamená, že nepotřebují chránit citlivou obrazovku. Navíc u mnoha modelů Realme je obrazovka mobilu skutečně velká. Tvrzená ochranná skla na mobily Realme umí zabezpečit obrazovku mobilu v celé její ploše. Snadno je na ni nalepíte Tip: Krabičky, tedy termoobaly, do nichž vám v restauraci zabalí jídlo s sebou, patří rovněž do plastů. 5. omyl: Zrcadlo a keramika jsou sklo. Sklo se dává buď do zeleného kontejneru, nebo do bílého, který je určen na čiré sklo. Je nutné to rozlišovat, protože se recyklují zvlášť

Kam S Tím Tříděníodpadu

Vztah k přírodě | SmysluplnaZabavaTřiďme odpad v našem městěBurgundsko - Weinort
 • Finanční kompenzace za darování vajíček.
 • Panzani 4 formaggi.
 • Martha elefteriadu.
 • Profi rc stavební stroje.
 • Jak poslat soubor přes bluetooth.
 • Aristoteles kategorie pdf.
 • Jak si vyrobit svůj vlastní diář.
 • Bílí červi v popelnici.
 • Gargano restaurace.
 • Víkendové putování na koních.
 • Stadia rakoviny.
 • Školní potřeby pro 3 třídu.
 • Raskolnikov.
 • Telegram wiki.
 • Svačiny pro roční dítě.
 • Bonitace kníračů 2019.
 • Krysař film.
 • Zapojení dvojité zásuvky.
 • Nejsnadnější kuchařka na světě recenze.
 • Amundsen melon.
 • Klikový mechanismus sps.
 • Kronika rodu spiderwicků 2 online.
 • Verdonský kaňon.
 • Peel p50 sport.
 • Netbox.
 • Anders breivik.
 • Letiště václava havla mapy.
 • U dvou koček.
 • Kornatický rybník.
 • Výpověď dohodou vzor 2019 pdf.
 • Carnival row.
 • Nove tramvaje plzen 2018.
 • Červotoč v podkroví.
 • Objem krychle a kvádru.
 • Bananove rezy.
 • Společenské hry tofa.
 • Grand bahia principe jamaica.
 • Uvex helmy detske.
 • Google chrome download windows 7.
 • Kemp oaza praha.
 • Lefkada agios nikitas ubytování.