Home

Izolace základové desky proti radonu

Domů Blog Protiradonová izolace a hydroizolace základové desky. Protiradonová izolace a hydroizolace základové desky. Lucie 15. 12. 2019 15. 12. 2019 Blog. Než jsme začali stavět, o hydroizolaci a ochraně staveb proti radonu jsem neměla potuchy. Sice jsem vzdáleně věděla, že něco takového asi budeme muset řešit. koncentraci radonu v interiéru dodatečně snížit zvýšením výměny vzduchu. Dodatečné zajištění vodotěsnosti bývá technicky mnohem náročnější. Je tedy zřejmé, že v oblasti ochrany proti radonu by bylo neekonomické a neefektivní požadovat absolutní plynotěsnost izolace Protiradonové izolace (návrh a pokládka izolací v nových a stávajících stavbách). Radon, latinsky Radonum, který nejen chemici znají pod značkou Rn, je bezbarvý radioaktivní plyn, všudypřítomně unikající z podloží. Není vidět, ani cítit, o jeho existenci běžně nevíme. Jeho koncentrace v atmosféře je zcela minimální Izolace spodní stavby proti vodě a radonu Česká republika patří mezi 10 států v Evropě, ve kterých geologické podloží obsahuje ve zvýšené míře uran. Ten se jako nestabilní prvek velice pomalu rozpadá na různé prvky, mimo jiné i na plyn radon

Kromě penetrace základové desky v šířce následně pokládané hydroizolace je nutné počítat také s penetrací cca 15 cm bočních krajů základové desky kvůli přehybu hydroizolace, která musí těchto cca 15 cm přesahovat přes okraj základové desky. Jako hydroizolační materiál a současně jako ochranu proti radonu. Používají se pro obvodové izolace kolem domů (kombinace s tepelnou izolací), proti radonu, nikoli proti tlakové vodě. Výhodou je uzpůsobení odvodu vlhkosti díky systému nopů, které se umisťují směrem k domu, jde o tzv. pasivní ventilační systém

Protiradonová izolace a hydroizolace základové desky

 1. Na tom, jak zaizolujete základovou desku, však stojí budoucnost vašeho domu (a domova!). Přinášíme vám návod, jak při izolaci základové desky postupovat, spolu s materiály, které ochrání stavbu před nežádoucí vlhkostí. Materiál k hydroizolaci základové desky. Izolační fólie s hliníkovou úpravou (proti radonu
 2. Radonový index pozemku musí být k dispozici nejpozději v době zpracování projektové dokumentace. Na základě změřené koncentrace radonu v podloží v hloubce 0,8 m pod povrchem zpravidla původního, neupraveného terénu a stanovené propustnosti podloží se základové půdy zatřiďují do tří kategorií radonového indexu pozemku podle Tab. 1
 3. eral special 9 600 Kč - ztracené bednění navíc 1 řada cca 20 000 Kč - pumpa na beton - do ztraceného bednění 8 900 K
 4. Jezirka-hruby > Základové desky. Fotogalerie: Základové desky. Tato fotogalerie je prázdná. Zemní hydroizolační systém. Zemní hydroizolační systém. katalog_HIF_CZ_komplet_web_2016 29,4.pdf (2917578) + EKOTEN 915 - izolace proti vlhkosti, radonu a úniku ropných produkt.
 5. 1.17. Izolace spodní stavby Do izolací spodních staveb řadíme ochranu před zemní vlhkostí, ochranu proti radonu a v případě podsklepených domů, kde se předpokládá velký tlak podzemních vod, i ochranu proti tlakové vodě. 1.18. Hydroizolace - ochrana před zemní vlhkost

Protiradonová izolace a hydroizolace základové desky

Výhodou je, že izolace proti radonu zároveň slouží jako hydroizolace domu. Pouze v případech, kdy je na pozemku naměřený velmi vysoký radonový index, je nutné zajistit odvětrávání pod izolací proti radonu. Z různých způsobů odvětrávání doporučujeme použít nopovou fólii Izolace základové desky rodinného domu proti vlhku a radonu středního rizika je provedena pokládkou vrstvy LDPE fólie (R-FOL 800/1,5) na podklad tvořený vrstvou geotextilie. Po následném zakrytí vrstvou betonové mazaniny, pokračují další stavební práce Vodotěsné izolace základové desky - proti spodní vodě - proti tlakové vodě - proti stékající vodě - proti radonu. Bazény a jezírka - finální vyvařování bazénů a jezírek z PVC fóli. 777 157 477 - Šťáva Radek. izolace-folie@seznam.cz. Rozpočet zdarma, na izolační práce a materiál

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Izolace spodních staveb proti vlhkosti, vodě a radonu v našich klimatických podmínkách vychází ze situace dané stavby (hydrogeologických podmínek staveniště) - z jejího půdorysu, umístění v terénu a také v neposlední řadě na výsledku radonového měření. Dle výsledků měření a již zmíněných podmínek zvolíme správnou. Návazné práce k základové desce. Penetrace a izolace proti zemní vlhkosti a pokud je třeba i proti radonu. Tepelná izolace základové desky. Tepelná izolace budoucího soklu stavby. Položení drenážních trubek a zasypání štěrkem nebo kačírkem (dle cenové výhodnosti) Postup realizace základové desky

provedení izolace horního líce podkladní betonové desky proti střednímu radonu ve skladbě Np + GLASTEK 40 mineral special (nastavení přesahu izolace min. 100 mm) provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x ocelovou sítí 150/150/8 Izolace staveb | Stavby rodinných domů na klíč vč. základových desek a vodního hospodářství. Stavíme v Praze, ale i v celé ČR. Izolace pro Váš dům - proti radonu, hydroizolace, tepelná izolace aj Izolace proti vodě a radonu; Izolace proti vodě a radonu Hydroizolace a zateplení střech; Izolace proti vodě a radonu; Záchytné systémy proti pádu osob; Sanace vlhkého zdiva; Michal Nováček Hydroizolace +420 604 336 730. izolacenh@gmail.com. opatŘenÍ proti radonu z vody Je-li zdrojem radonu v domě podzemní voda, připadají do úvahy tato opatření pomocí speciálního zařízení (např. aerací) radon z vody odstranit (z ekonomických důvodů to připadá do úvahy pouze u větších zdrojů vody, zejména pro hromadné zásobování Izolace základů zahrnuje hydroizolaci základů a základové desky-proti vlhkosti, spodní vodě,dešťovým srážkám, izolaci proti radonu, tepelné izolace,izolace proti pronikání ropných produktů. Naše rodinná firma provádí izolační práce týkajicí se izolací proti vlhkosti starších domů a izolacím tepelným

Svépomocí.cz - Izolace spodní stavby proti vodě a radonu

 1. Hydroizolace proti radonu. Hydroizolace základové desky či spodní stavby plní kromě své primární funkce, kterou je ochrana vnitřních částí objektu či konstrukcí před namáháním vodou taktéž funkci ochrany objektu před pronikáním radonu z podloží do objektu. Při návrhu radonových opatření doporučujeme nejprve.
 2. Základové desky. Hydroizolační systém FATRAFOL - H je určen pro oboustranně zabudované, obvykle jednovrstvé fóliové izolace staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, některým kapalinám a radonu.Je určen pro vytváření povlakových hydroizolací všech typů pozemních a vybraných druhů inženýrských staveb
 3. Hydroizolace spodní stavby a základové desky je prováděna v souvislosti s izolací proti radonu, což je plyn způsobující rakovinu plic. Pokud radonový průzkum prokáže nebezpečí radonu, je pak stanoven radonový index a podle něj je pak upravena i skladba hydroizolace základů tak, aby byl zamezen vstup a pronikání radonu do.
 4. Vyniká vysokou odolností proti prorůstání kořenů. Balení: V plastové nádobě o obsahu 10 Kg, uvedená cena za 1 Kg. Použití: Hydroizolace betonového podkladu, základové desky, zdí, teras atd. izolace koupelen a sprchových koutů atd. Opracování detailů na střešní konstrukci, terase, balkónu atd
 5. Izolace základové desky. Izolace základové desky je pro váš dům stejně tak důležitá, jako vlastní provedení základové desky. Na tom, jak dobře bude izolace základové desky provedena, stojí budoucnost vašeho domu. Pouze kvalitně provedená izolace základové desky ochrání váš dům před nežádoucí vlhkostí
 6. y a objemová aktivita radonu. Nejpropustnější jsou štěrky, písky méně a velmi nízkou propustnost má zase naopak jíl
 7. při výskytu středního radonového rizika není nutné realizovat odvětrání základové desky, je však potřeba provést kvalitně izolaci stavby kvalitním materiálem. Ideální jsou PVC folie např. FATRAFOL 803 atd. Montáž této izolace bych svěřil odborné firmě, která zaručí kvalitní provedení, které musí být plynotěsné

Podél zdi jsme z každého pásu nechali několikacentimetrový přesah tak, aby po zahnutí s dostatečnou rezervou překryl i asfaltovou izolaci původní základové rýhy (místa, kde na základ dosedá obvodová stěna) a obě izolace pokusili mezi sebou propojit pomocí asfaltového penetračního nátěru Penetral. 3.3 Izolace proti zemní vlhkosti (či tlakové vodě) a proti radonu Pokud jsou při měření rovinnosti zjištěny na ploše místní prohlubně (do 2 cm) v omezeném rozsahu a mimo prostory uložení stěn, je nutno tuto skutečnost uvést do protokolu převzetí základové desky, ve specifikaci připsat potřebné množství podsypu a. Ochranu proti radonu ale navrhujeme a provádíme tak, aby v dokončeném domě při intenzitě větrání splňující hygienické podmínky byla koncentrace radonu nižší o cca 100 Bq/m³. Podrobné zásady navrhování a provádění ochrany nových i stávajících staveb proti radonu z podloží včetně dimenzování jednotlivých opa. GUTTADRYTEK - tvarovky vhodné pro vytvoření izolace podlah proti vlhkosti, izolace proti radonu. Tvarovky GUTTADRYTEK ve tvaru kopule (iglů) vytvoří dokonalé odvětrání podlahy, jsou ideální pro celkové odvlhčení domu, odvlhčení sklepa a pro celkovou revitalizaci spodní stavby u starších objektů nebo budov s nefunkční izolací proti vodě a izolací proti radonu Pryžové desky vibroizolace jsou navrženy tak, aby horní část základové desky spolu s konstrukcí budov nad ní bylo možno považovat za pružně podepřenou, odpovídající tuhosti pryže. Chování pryže v základové spáře lze charakterizovat Winkler-Pasternakovým modelem pružného podloží

V oblasti měření radonu a protiradonových opatření působí naše firma řadu let. Jsme jediná firma v ČR, která v podobě nadimenzování a výpočtu potřebné tloušťky hydroizolace proti radonu pracuje dle ČSN 73 0601 s konkrétními daty získanými při měřeních radonu. Tuto službu poskytujeme k měření radonu ZDARMA Hydroizolace základové desky je důležitá součást celého souvrství podlahové konstrukce, která může přímo ovlivnit celkovou životnost podlah. Izolace proti tlakové vodě a radonu - 1x pás bez Al vložky a 1x pás s Al vložkou. Izolace proti agresivní vodě - 3x pás bez Al vložky Další náplní je izolace plochých střech, základů staveb, izolace proti radonu a izolace jezírek a bazénů. Róbert Sonnenschein, PhD. Katedra betónových konštrukcií a mostov, SvF STU v Bratislave. Tesnenie škár a prierazov bielych vaní. Biele vane sú konštrukcie, ktoré musia okrem nosnej fu

Penetrace a hydroizolace základové desky svépomocí - Sami Sob

 1. ochrana proti radonu a jiným plynům; 3# Natavení hydroizolace - Izolujeme buď celou plochu betonové desky (nutná ochrana izolace, nejlépe betonem) nebo postupně (nejdříve pod nosnými stěnami a posléze zbytek plochy.) Nejčastěji se setkáte s postupným izolováním
 2. PENEFOL ® 800 je dlouhodobě osvědčená chemicky odolná fólie. Slouží jako protiradonová izolace do středního rizika.. Obvykle se používá fólie v tloušťce 1,0 až 2,0 mm. Abyste správně určili konkrétní hodnotu, potřebujete udělat výpočet na základě měření radonového indexu a uspořádání pobytových místností v suterénu nebo v přízemí - tedy v.
 3. Nas pozemek lezi v oblasti s niskym radonovym indexe. Proto asi projektant toto moc neresil. Primo na nasem pozemku jsme mereni neprovadeli a ani projekt samotny slovo radon vu
 4. Pro napojení na svislé izolace natřete kolem dokola pruh bitumenovou stěrkou PROFIDICHT 1K FIX v tl. 3mm - šíře pruhu by měla být 10cm přesah vodorovně (na desce) a 25cm na svislé stěny. Potřebujete-li izolovat i proti radonu, aplikujte bitumenovou stěrku PROFIDICHT 1K FIX na celou plochu základové desky
izolace-folie

Popis: provedení izolace základové desky a ochrana proti radonu Specifikace: - navržena je vodorovná izolace proti zemní vlhkosti kombinovaná s ochranou proti možnému působení radonu ve skladbě nad podkladní betonovou deskou - 2x penetrační nátěr - 1 x netex geotextilie 300g/m Dalším krokem ve výstavbě nového rodinného domu v Průhonicích byla izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Do výšky nad úroveň základové desky stavebníci položili ležatou kanalizaci se svislými vývody, a poté provedli hutněný zásyp pod desku a betonáž vlastní základové desky

Hydroizolace základů Koumak

Izolace základů: praktické informace. Fólie se hodí pro hydroizolaci základové desky včetně izolace sklepa. Kromě izolace proti zemní vlhkosti, tlakové vodě a radonu toho fólie dokáže ještě víc. Podívejte se na podrobnosti. Zvažujete izolaci základů starého domu Stavba / Izolace, střechy a fasády / Izolace proti vodě a radonu / Bílé vany vs. povlakové hydroizolace - věčná rivalita. Reklama. Bílé vany vs. povlakové hydroizolace - věčná rivalita. 31.12.2012. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bílé základové vany

Vodotěsné izolace základové desky - proti spodní vodě - proti tlakové vodě - proti stékající vodě - proti radonu. Bazény a jezírka - finální vyvařování bazénů a jezírek z PVC fóli. 777 157 477 - Šťáva Radek. izolace-folie@seznam.cz. Rozpočet zdarma, na izolační práce a materiál Firma PPZ provádí izolace proti vodě,radonu a průniku kapalních látek povlakovými izolačnímy materiály. hydroizolační vrstvy ( fólie z PVC, Pollyolefínů, modifikované asfaltové pásy ) separační a ochranné vrstvy ( separační geotextílie, nopové fólie, asfaltové pásy, polystyrenové desky Izolace základové desky musí vždy zahrnovat účinnou hydroizolaci proti spodní vodě a dešťovým srážkám, izolaci proti radonu a tepelnou izolaci proti energetickým ztrátám. Společnost Ekopěna s.r.o. Vám nabízí pro izolace základové desky stříkanou izolaci - moderní izolační materiál, který je nejen stoprocentně. Základová deska je něco jiného. Drobná odbočka ke správnému názvosloví. Základová deska není podkladní beton na pasech! Základová deska je druhem plošného základu vyztužená dle statického výpočtu a její tloušťky se pohybují od 0,3 m výše a tvoří základovou konstrukci pod celou plochou objektu.Samozřejmě i jednoduché stavby, jako jsou rodinné domy, se mohou. Izolace proti vlhkosti a radonu Pod podlahou zůstává značný prostor pro odvětrávání, izolaci proti vlhkosti a radonu, nebo pro kabelové a potrubní rozvody. Materiál HDPE umožňuje jejich vysokou pružnost, mechanickou odolnost a tepelnou stabilitou

#038 Výběr hydroizolace a izolace proti radonu Dodavatel

základové desky a podzemních (suterénních) zdí. Laboratoř Katedry lékařské fyziky lékařské fakulty Univerzity v Kantábrii analyzovala použitý materiál z hlediska propustnosti radonu: testovala různé tloušťky membrán s použitím metody dvou komor, přičemž byly obě komory od sebe odděleny testovanými materiály Spodní izolace základové desky proti radonu a vlhkosti folii Sikaplan WP -15HP

Nástřiková izolace proti vodě Odizolování základové desky dřevostaveb. Dřevostavby jsou výrazně lehčí než stavby zděné. To snižuje stavební náročnost jejich založení a tím i finanční náklady. Základní desky dřevostavby lze zakládat např. Izolace základové desky; Izolace podlahy výrobní haly; Izolace silážní jámy; Dodatečná izolace starého zdiva podřezáním; Akumulační vrstva zelené střechy; Izolace základové desky; Izolace rovné střechy; Pochůzné fólie; Rekonstrukce balkónu; Svařovací stroje; Folie proti radonu; Izolace terasy; Dlažba do terčů.

Izolace proti vlhkosti a radonu IGLÚ - Tvarovky Iglú určené k vytvoření ventilační dutiny v podlaze (suchá únosnost 75 kg/m2). Jde o ideální způsob izolace podlahy proti vlhkosti a odvětrání radonu. Spotřeba 4 ks/m Otázkou je, jak je takováto izolace proti radonu efektivní. Četl jsem, že je třeba izolaci dát precizně k obvodovým stěnám. To nevím, jak to přesně udělat. Nejsem stavbař, ale podlaha, kde by se mělo pokládat topení v podlaze by se měla skládat (dle slov zedníků) z těchto vrstev: Štěrk Podkladový beton Izolace

Sháním: izolatérské práce Popis: - poptávám hydroizolaci základové desky - částečně podsklepené proti vlhkosti a radonu Rozměr: - celkem asi 430 m2 izolace Materiál: - folie Lokalita realizace: - Středočeský kraj Termín realizace:.. 8 Asfaltový pás natavitelný min.tl.4,0 mm s dobrou difúzní odolností proti radonu řádu 10.E-11 až E-12 m 2 /s a pevný s pevností v tahu min. 600 N/50 mm. 9 -9 a tepelná izolace EPS a separační fólie (PE nebo nepískovaná lepenka Příklad izolace proti tlakové vodě - nově budované Detail pracovní spáry ŽB základové desky proti zemní vlhkosti - hydroizolace Sikkaton B Detail hydroizolace konstrukčního spoje - hydroizolace Sikkaton B Detail dilatační spáry ŽB konstrukce - hydroizolace Sikkaton Izolace proti zemní vlhkosti a radonu byla aplikována na železobetonovou základovou desku. Po obvodu základové desky pod budoucí obvodové stěny a pod vnitřní nosnou zeď byl za použití štětce aplikován cca 8-m široký pruh důkladně promíchaného asfaltového penetračního nátěru PENETRAL

Izolace základní desky. Izolace podlahy výrobní haly. Izolace silářní jámy. Dodatečná izolace starého zdiva podřezáním. Akumulační vrstva zelené střechy. Izolace základové desky. Izolace rovné střechy. Pochůzné fólie. Rekonstrukce balkónu. Svařovací stroj. Izolace terasy. Dlažba do terčů. Utěsnění terasy. Dříve se při návrhu izolace proti radonu vycházelo především z radonového indexu stavby (nízký, střední, vysoký), od září 2019 se také musí zohlednit typ stavby. Těch typů staveb je celkem 5: 1. stavby s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích větraným s intenzitou větrání do 0,6 h- Lepenka na základové desky proti radonu velký výběr na našich stránkách za příznivé ceny. D podkladní pás do stěnových konstrukcí proti zemni vlhkosti. POŽADAVKY NA PROTIRADONOVÉ IZOLACE. Asfaltová lepenka protiradonová BITUELAST skelná rohož 5mm. Inzerce - izolace proti radonu , inzeráty Toto jsou internetové stránky společnosti Fatra, a.s., IČO 27465021, se sídlem na adrese třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4598 Izolace proti radonu. A TLAKOVÉ VODĚ Izolujeme : Pozemní stavby - Základové desky - Balkóny - terasy - Průmyslové haly - Jezírka - Střechy ploché a šikmé - Jímky a jiné.

hydroizolace lepenka Foalbit Al S40 radon - internetové

V oblasti měření radonu provedla firma RADONtest s.r.o. od svého vzniku více než 40 000 MĚŘENÍ RADONU a radonových diagnostik na stavebních pozemcích a v objektech rodinných domů, bytových domů, školských zařízení, obchodních center po celém území ČR Základová deska dřevostavby Cena spodní stavby vyplývá z výše uvedeného standardu dodávky spodní stavby (základové desky). V případě zhoršení základových poměrů, které bude specifikováno v prováděcí projektové dokumentaci spodní stavby (základové desky), budou prováděné práce v zemině nad třídu o maximální třídě těžitelnosti - 3. třída. Izolace je jednou z nejdůležitějších součástí každého rodinného domu. Izolace rozdělujeme na hydroizolace a tepelné izolace. Základní typy hydroizolací jsou: živičné, fóliové, tekuté (stěrky), izolace silikátové (ze speciálních cementových tmelů a izolace speciální (např.plech, speciální injektážní látky atd.)

Základové desky Elegohouse | CEMEX ELEGOHOUSE, sHydroizolace základů stavby a základové desky | Stavebniny
 • Palisáda alta 40.
 • Pronájem eshopu levně.
 • Zajímavosti o hypnóze.
 • Mezinárodní ochranná známka.
 • Maximální teplota ve škole.
 • Šípky wiki.
 • Kovboj kreslený.
 • Dřevěný regál výroba.
 • Blue pearl wax.
 • Kebab maso 5kg.
 • Jack schlossberg.
 • Plněné bataty mletým masem.
 • Vlasim pro deti.
 • Auto tom.
 • Hangout desktop download.
 • Dvb t2 kolín.
 • Nowodvorski svítidla katalog.
 • Osb desky obi 8mm.
 • Queen elizabeth i.
 • Power function.
 • Napájecí zdroj 12v 3a.
 • Portos aramis.
 • Smes pro les.
 • Svařované pletivo brno.
 • Csfd legenda korry.
 • Prodám yamaha xsr.
 • Fotoaparát pro noční focení.
 • Šalvěj divotvorná semena.
 • Zubní implantáty video.
 • Dort ve tvaru fotbalového míče.
 • Ccleaner update.
 • Tehotensky caj v prvnim trimestru.
 • Potrava pravěkých lidí.
 • Dávky pěstounské péče kalkulačka.
 • Grand bahia principe jamaica.
 • Stomatochirurgie hradec králové moravek.
 • Metodika výuky českého jazyka na 1. stupni.
 • Bipolární porucha karel svoboda.
 • Anglicky předměty ve škole.
 • Škoda rapid spaceback monte carlo.
 • Jak poznat opar v oku.