Home

Dolní dutá žíla vzniká soutokem

Vena cava inferior - WikiSkript

 1. Vena cava inferior neboli dolní dutá žíla je velká žíla, která odvádí odkysličenou krev z dolní poloviny těla do pravé síně srdeční.. Průběh [upravit | editovat zdroj]. Tato žíla vzniká soutokem vena iliaca communis obou stran. Běží za břišní dutinou podél páteře, je uložena retroperitoneálně.Vlevo od ní probíhá aorta, kaudálně těsně při ní.
 2. Dolní dutá žíla. Dolní dutá žíla (v. cava inferior) vzniká soutokem obou společných kyčelních žil a to v úrovni přibližně 4. - 5. bederního obratle. Společné kyčelní žíly jsou uloženy dorsomediálně od stejnojmenných tepen
 3. Dolní dutá žíla odvádí odkysličenou krev z břicha, pánve a dolních končetin a při jejím útlaku se objevují příznaky jako jsou závrať nebo nízký krevní tlak v poloze vleže na zádech. Při poloze na levém boku tyto příznaky obvykle odezní. Odborně se tomuto syndromu říká syndrom dolní duté žíly. Diagnostik
 4. • dolní dutá žíla (v. cava inferior) - sbírá krev z podkožních i hlubokých žil dolních kon-- vzniká spojením 2 společných žil kyčelních (vv. ilia-cae communis), probíhá po pravé straně aorty, pak - společné žíly kyčelní vznikají spojením zevní a vni-třní žíly kyčeln
 5. Ultrazvuk - dolní dutá žíla. Dolní dutou žílu zobrazujeme podobně jako aortu v projekci podélné a příčné. Poměrně dobře patrná je v epigastriu, kde ji v příčném řezu nacházíme vedle aorty před tělem obratle. Kromě toho ji relativně často zobrazujeme v místě, kde se do ní vlévají jaterní žíly..
 6. Vzniká často při pojídání nadměrného množství vnitřností, divočiny a listové zeleniny. Do pravé předsíně ústí horní a dolní dutá žíla - vena cava superior et vena cava žil hlavopažních (bezejmenných) - vv. brachiocephalicae (anonymae) a tyto se tvoří soutokem: vnitřní žíly hrdelní - v. jugularis.

Horní dutá žíla (v. cava superior) vzniká soutokem žil přivádějících krev z hlavy, krku a z horních končetin. Z orgánů hlavy a krku odtéká krev drobnějšími žílami, které většinou doprovázejí příslušné tepny do pravé a levé hrdelní žíly (v. jugularis interna). Tato žíla probíhá podél vnitřní a společné krkavice Přerušení dolní duté žíly se prováděla při vzniku plicní embolie, i v průběhu antikoagulační léčby. Buď se dolní dutá žíla podvázala pod renálními žilami (kavoligatura) nebo se několika stehy rozdělila na několik kanálků (kavoplikace) nebo se naložily speciální svorky Používalo se dříve, dnes se užívá.

Retroperitoneum Fotografický interaktivní atlas člověk

Horní dutá žíla (latinsky: vena cava superior) je velká ale krátká žíla, která odvádí odkysličenou krev z horní poloviny těla do pravé síně srdeční.Vzniká soutokem vena brachiocephalica dextra (pravá) et sinistra (levá), které odvádí krev z hlavy, krku a horních končetin. Těsně před jejím ústím do pravé síně se do ní vlévá vena azygos Vysvětlivky: HDŽ a DDŽ - horní a dolní dutá žíla, TP, MP - trikuspidální a mitrální prstenec, CS - koronární sinus, FOA - foramen ovale, TK - terminální krista, EH - Eustachův hřeben, LH, LD, PH, PD - levá horní, levá dolní, pravá horní a pravá dolní plicní žíla, O - ouško levé síně Dolní dutá žíla Dolní dutá žíla (v. cava inferior) vzniká soutokem obou společných kyčelních žil a to v úrovni přibližně 4. - 5. bederního obratle. Společné kyčelní žíly jsou uloženy dorsomediálně od stejnojmenných tepen. Vena cava inferior je uložena vpravo od aorty, kraniálně se od aorty postupně vzdaluje. jater ústí do dolní duté žíly. Střeva a žaludek spojuje s játry vrátnicová žíla - ledvinový oběh aorta-> ledvinová tepna-> ledviny-> ledvinová žíla -> dolní dutá žíla - dolní systémový oběh - dolní část břišní dutiny a dolní končetiny. Onemocnění srdc Dolní dutá žíla (vena cava inferior) - začíná v místě přechodu bederní páteře v kost křížovou (promontorium). Vzniká soutokem společných žil kyčelních(v.illiacae communis) a ústí do pravé síně. Společná žíla kyčelní (v. illiaca communis) vzniká spojením zevní a vnitřní žíly kyčelní

@L82 syndrom duté žíly se projevuje podle mě jen v leže na zádech tohle bych tipla na kontrakce když přestaly tak OK kdyby se ti to opakovalo jed do nemocnice a nic nedelej a odpočívej. to takhle měla vždy od 24 TT několikrát za den a nakonec jsem vždy rodila 14 dni po termínu. Ale strach jsem měla na kontrole v nemocnici jsem byla několikrát Bránice odděluje břišní dutinu od hrudní dutiny, ale je prostupná, aby jí mohl procházet jícen, aorta a dolní dutá žíla. Jestliže je otvor pro jícen zvětšený, může nastat situace, kdy jím do hrudní dutiny vyhřezne část jícnu nebo v horším případě část žaludku Do levé síně: plícní žíly (vv.pulmonales- 2 zprava a 2 zleva) Do pravé síně: -horní dutá žíla -dolní dutá žíla -sinus coronarius Dutiny srdce ao Dutiny srdce: 4x ap LS 2 síně (atrium) 2 komory (ventrikulum) Chlopně: 4x 1xdvojcípá - mitrální 3xtrojcípá-trikuspidální -plícní -aortální-zde začínají koronární.

Syndrom horní duté žíly: příčiny, příznaky, diagnostika a

Portální oběh je tvořen portální žilou (vena portae - vrátnice), která vzniká soutokem vena splenica (žíla odvádějící odkysličenou krev ze sleziny a přilehlých orgánů) a vena mesenterica superior (jedna z hlavních žil odvádějících odkysličenou krev ze střev a dalších orgánů dutiny břišní). Portální žíla odvádí krev ze šech nepárových orgánů dutiny. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Krevní oběh - žíly Mgr. Pavla Zamykalová únor 2013 Krevní oběh - žíly Žíly: Povrchové Hluboké Většinou doprovázejí příslušné tepny Horní dutá žíla - Vzniká soutokem žil z hlavy, krku, horní končetiny Krev hlavy a krku do vnitřní pravé a levé hrdelní žíly Krev z horní končentiny do pravé a levé pokličkové žíly. Vzniká v důsledku selhávání činnosti srdce a těžkých poruch jeho rytmu. Nejčastěji vzniká v důsledku akutního infarktu myokardu. horní a dolní dutá žíla. pohrudnice a poplicnice ohraničují pleurální štěrbinu, s negativním tlakem, který napomáhá udržovat plíce v rozepnutém stavu. Traumatický pneumothorax - horní dutá žíla - sbírá krev z hlavy a horních končetin - dolní dutá žíla - soutok žil kyčelních - sbírá krev z dolních končetin, ze stěn břišních, z pohlavních orgánů, z ledvin, nadledvin a jater. Oběh vrátnicový - v dutině břišní - začíná a končí kapilární sít

Oběhová soustava - DobréZnámky

 1. · Pravá předsíň - ústí horní a dolní dutá žíla · o Vzniká z něj řada významných l. (steroidní hormony, žlučové kyseliny) o Vznik aterosklerosy-zanášení cévy a její zúžení, vznik sraženin, které pak mohou putovat po těle - při nadbytku
 2. Dolní dutá žíla. OpenSubtitles2018.v3. Zranění v dolní duté žíle vedlo k rozsáhlému krvácení. Soutokem pravé a levé vena brachiocephalica vzniká horní dutá žíla.
 3. Dolní dutá žíla (vena cava inferior)-přivádí odkysličenou krev z dolních končetin, pánve a z pánevních orgánů dutiny břišní. Vzniká spojením zevní a vnitřní kyčelní žíly a poté vyústí do pravé srdeční síně. (Čihák, 2011) Žíly hlavy a krku -krev z hlavy a krku sbírá žíla hrdelní, kterou nazýváme ven
 4. Ze sítí kapilár vzniká žilní část krevního oběhu. Hranice mezi žilní a tepennou polovinou oběhu není přesná a probíhá na úrovni vlásečnic, kde jediným rozlišovacím znakem mezi tím, jde-li ještě o část tepennou nebo již část žilní, je stupeň nasycení krve kyslíkem. Horní i dolní dutá žíla.

Ultrazvuk - dolní dutá žíla Medicína, nemoci, studium na

Venae iliacae communes • vena iliaca communis sinistra et dextra vzniká před pravým a levým art. sacroiliaca soutokem v. iliaca interna a v. iliaca externa. Vena iliaca interna • z venosních pletení malé pánve nad foramen ischiadicum majus a) Parietální přítoky • větve ze stěny pánve b) Viscerální přítoky • žilné pleteně pro pánevní orgány (plexus uterinus. cs Je jimi horní dutá žíla (vena cava superior) a dolní dutá žíla (vena cava inferior). WikiMatrix. bs Kod ljudi ove dvije vene se zovu gornja šuplja vena (vena cava superior) i donja šuplja vena (vena cava inferior). cs Teď dáme do pořádku horní dutou žílu - vzniká soutokem dvou žil hlavopažních -> na každé straně vniká spojením podklíčkové a vnitřní žíly hrdelní - jdou společně s tepnami ale popisujeme podkožní žíly (formují se na horní končetině) - žíla královská - vena basilica - malíkový okraj - žíla hlavová - vena cephalica - palcový okraj. Dolní dutá.

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní

Dolní dutá žíla ústí do pravé síně, odkud krev směřuje přes foramen ovale do levé síně a dále do levé komory a aorty. V pravé síni dochází jen k částečnému mísení krve z horní poloviny těla s krví z dolní poloviny těla Dolní dutá žíla (NPV) je jednou z největších a nejvýznamnějších lidských cév, prochází napravo od aorty a shromažďuje veškerou žilní krev dolního těla. Trombóza dolní vény cava je nejčastější formou onemocnění, objevuje se u 95% pacientů. Patologie může vést k závažným poruchám v těle a dokonce ke smrti. - horní a dolní dutá žíla - pravá • dolní zadní mediastinum • jícen ji obíhá zepředu zprava doleva • vpravo: ductus thoracicus, v. azygos • vzniká soutokem v. iliaca ext. (pokračování v. femoralis z DK) a v. iliaca interna (odvádí krev z pánve dolní dutá žíla, do l síně vstupují mízní cévy se spojují v mízní kmeny. soutokem kmenů bederních s kmenem střevním vzniká mízovod hrudní - na něj se napojuje mízovod z l plíce a z levé horní končetiny a teče do levého úhlu žilního Dolní dutá žíla - krev z dolních končetin, stěn břišních, pohl. orgánů, ledvin, nadledvin, jater VRÁTNICOVÝ OBĚH vlásečnice ze stěn žaludku, střev, slinivky břišní, sleziny - vrátnicová žíla - játra - větví se na vlásečnice - jaterní lalůčky - jat. buňky - odevzdává živin

Vzácněji regreduje dolní část pravé přední kardinální žíly. Chybí pak pravá horní dutá žíla. V tomto případě je sinus coronarious, do kterého přitéká ces-tou levostranné horní duté žíly všechna krev z horní poloviny těla, výrazně dilatovaný (8). Levostranná horní dutá žíla je tedy diagnostikována spí Horní dutá žíla vzniká spojením žil z obou stran krku (4). Dolní dutá žíla - v. cava inferior vzniká spojením zevní a vnitřní kyčelní žíly. Odvádí krev z dolních končetin, pánve a z párových orgánů uložených v dutině břišn

- mízní cévy - odvádějí mízu z vlásečnic, spojují se v mízní kmeny - soutokem vzniká mízovod - hrudní - odvod mízy z dolní části těla, levá polovina hrudníku - pravostranný - odvod mízy z hlavy, pravé horní části těla - ústí do krčních žil (krevního oběhu V pars abdominalis je mízovod konstituován z truncus lumbalis dexter et sinister (vzniká spojením velkého počtu lumbálních uzlin, které jsou uloženy v celém průběhu aorty a dolní duté žíly) a truncus intestinalis (vzniká soutokem řady uzlin a cév břišních orgánů - střev, jater, žaludku a sleziny)

Místo dvou atrioventrikulárních chlopní vzniká obvykle jen jedna s pěti cípy. Zvláště často jsou touto vadou postiženy děti s Downovým syndromem. LV = levá komora, SVC = horní dutá žíla, IVC = dolní dutá žíla, MPA = plicnice, Ao = aorta, TV = trojcípá chlopeň, MV = mitrální chlope. Malý oběh - začíná v pravé předsíni, kam ústí horní a dolní dutá žíla. Z pravé předsíně postupuje krev do pravé komory přes trojcípou chlopeň; po naplnění pravé komory je krev stažením srdeční svaloviny (systolou) vypuzena přes poloměsíčitou pulmonální chlopeň do plicní tepny Za prvé, spodní dutá žíla by měla být na přední straně pravého velkého bederního svalu. Umístěný vpravo od břišní části aorty, dolní dutá žíla prochází za vodorovnou částí dvanáctníku, za hlavou pankreatu a kořenem mezenterii. Potom žíla leží ve stejné drážce jater, přičemž jaterní žíly velký (tělní) - LK, srdečnice (aorta), tělo, horní (dolní) dutá žíla, PS. malý (plicní) - PK, plicnice, plíce, plicní žíly, LS vlivem špatné péče vzniká zubní kaz, paradentóza, vliv špatné potravy. sliny - obsahují enzym ptyalin (rozkládá složité cukry, škroby horní dutá žíla dolní dutá žíla aorta sbírá tkáňový mok, vzniká MÍZA = LYMFA, která jde přes mízní uzlina (=filtry) je jí asi 10,5 l, poté se vrací zpět do cév součástí lymfoidního systému jsou i další orgány (brzlík, slezina, mandle, kostní dřeň

dolní dutá žíla pro krev ze zbytku těla . Vzruch vyvolávající srdeční činnost za normálních okolností vzniká vždy v SA uzlu, umístěném v pravé síni. Počet vzruchů generovaných v SA uzlu za minutu proto odpovídá srdeční frekvenci. Takovému normálnímu rytmu se říká sinusový Preformovanými štěrbinami prochází aorta, dolní dutá žíla a jícen spolu s bloudivými nervy (obr. 1). Bránice vzniká z několika komponent: 1) přední centrální vazivová blána ze septum transversum; 2) malé dorsolaterální části oboustranně z pleuroperitoneálních membrán; 3) zadní snopce z jícnového mezenteria se. dolní dutá žíla. srdeèní žíly. vrátnicová žíla horní okružní žíla. Horní dutá žíla vzniká soutokem pravé a levé žíly hlavopažní. Formování dolní duté žíly Vysvětlivky: HDŽ - horní dutá žíla, DDŽ - dolní dutá žíla, CS - ústí koronárního sinu, AL - ablační linie. Obrázek 3. Srovnání elektrokardiografického obrazu ryzných typů síňového flutteru. a) ekg obraz typického flutteru (I) s negativním flutterovými vlnami ve svodech II, III, aVF o frekvenci 300/min

Dolní dutá žíla (vena cava inferior) vede odkysličenou krev z dolní poloviny těla do srdce a nemá chlopně. Vzniká soutokem žil kyčelních (vena iliaca communis dextra et sinistra). Vlevo od ní probíhá aorta.Horní dutá žíla (vena cava superior) je velká, ale krátká žíla, která vede odkysličenou krev z horní poloviny. Dolní dutá žíla je hlavní žíla přivádějící do srdce odkysličenou krev z dolní poloviny těla, tj. z dolních končetin, z pánve a dutiny břišní. Vzniká spojením společných kyčelních žil, probíhá retroperitoneálně podél páteře, vpravo od sestupné aorty, prochází bránicí skrz 'foramen venae cavae a vstupuje do. Největší žíly - horní=dutá žíla - dolní=dutá žíla vstupuje do pravé předsíně. žilná krev= tmavá, pomalu vytéká. Vlásečnice: Tenké, propustné pro živiny, kyslík?vstupuje do tkání zásobují buňky potřebnými látkami, odvádějí zplodiny látkové přeměny. Krev se čistí v ledvinách a plicích-výdech 73 - přední dutá žíla 74 - srdečnice 75 - plicnice 76 - plicní žíly 77 - pravá předsíň 78 - pravá komora 79 - srdeční svalovina 80 - levá komora 81 - levá předsíň 82 - trojcípá chlopeň 83 - krkavice 84 - hrdelnice 85 - vnitřní bederní žíla 86 - vnější bederní žíla 87 - průdušnice 88 - průdušk

Základy Funkční Anatomie Člověk

Hluboká žilní trombóza - WikiSkript

Horní dutá žíla - Wikipedi

Skrz bránici například prochází aorta, dolní dutá žíla a také jícen. Nebezpečí je v tom, že právě touto skulinou se může horní část žaludku dostat do hrudní dutiny a tak vytvořit poměrně vážné zdravotní komplikace. Tento stav lékaři nazývají termínem brániční kýla Jak Začít?. Máš v počítači zápisky z přednášek nebo jiné materiály ze školy? Nahraj je na studentino.cz a získej 4 Kč za každý materiá Ledvina (ren, nefros) je párová žláza typického fazolovitého vzhledu, uložená po obou stranách bederní páteře v retroperitoneálním prostoru. (Obr. 11. 1.) Velikost ledvin je průměrně 12 x 6 x 3 cm. Ledviny jsou obaleny tukovým polštářem a jsou připojeny mohutnými renálními tepnami na břišní aortu a renálními žilami na dolní dutou žílu

Fokální síňová tachykardieKlinické projevy, místa vzniku a

2.4 Horní a dolní dutá žíla Vena cava inferior Vzniká z: 1 Vena iliaca communis dextra 1.1 Vena iliaca interna 1.2 Vena iliaca externa 2 Vena iliaca communis sinistra 2.1 Vena iliaca interna 2.2 Vena iliaca externa Parietální přítoky 1 Venae lumbales Viscerální přítoky 4 Venae hepaticae 6 Venae renales 7 Vena testicularis (u muže levá komora - aorta - tělo - horní a dolní dutá žíla - pravá síň buňky, vzniká z krve Míza (lymfa):tvoří se z tkáňového moku, podobná krevn 11 - Dolní dutá žíla vzniká vzruch v SA uzlu, rozšíří se po síních a přechází do AV uzlu. Zde se mírně opozdí a pokračuje Hisovým svazkem do Tawarových ramének a Purkyňových vláken a konečně na svalové buňky komor, kde vyvolá kontrakci. Tot dolní dutá žíla, pánevní cévy, střevní cévy, které mohou ohrozit pacienta i větším krvácením i s event. vykrvácením a smrtí). Při takovéto vážné komplikaci je nutné provést klasický delší řez většinou ve střední čáře k bezpečnému ošetření cévy

HORNÍ DUTÁ ŽÍLA A JEJÍ PŘÍTOKY - vznik soutokem v.brachiocephalica dextra et sinistra - za pravým okrajem sterna ve výši skloubení 2.žebra - sestup předním mediastinem v délce 6-7 cm nepárová žilní pleteň; topograficky v místě dolní tracheotomi Portální žíla je velice důležitá - nachází se v dutině břišní a vzniká soutokem žil odvádějící krev ze sleziny a ze střev. Krev z portální žíly opak vtéká do jater, kde se vrátnicová žíla rozpadá na malé žilky 5. Bránice - diafragma (dýchací sval, vede jí ((3 otvory)) jícen, aorta, dolní dutá žíla) Svaly břicha 1. Přímý sval břišní - m. rectus abdominis (pokrývá celé tělo): šikmé(zevní a vnitřní) příné bederní (podél páteře) Svaly zad 1. Sval trapézový - kápovitý - m. trapezius 2 Horní dutá žíla (sbírá krev z hlavy a horních končetin), dolní dutá žíla (sbírá krev z dolních končetin, ze stěn břišních, pohlavních orgánů, ledvin, nadledvin a jater) Do velkého oběhu je vsunut vrátnicový oběh v dutině břišní (krev z žaludku, střev, slinivky a sleziny - vrátnicová žíla - játra) levá srdeční síň, pravá srdeční síň, plicní žíly, plicní tepna, horní a dolní dutá žíla, srdečnice, levá srdeční komora, pravá srdeční komora 21. Spojte, co k sobě patří a) tepny 1. kapiláry b) žíly 2. arterie c) vlásečnice 3. veny 22. Velké cévy mají stěny tvořené třemi vrstvami. Kterými

Oběhová soustava :: Zápisy pilné studentk

Aorta, ledvinová tepna, ledviny, ledvinová žíla, dolní dutá žíla Pojmy: Tep neboli puls je tlaková vlna způsobená vypuzením krve z levé srdeční komory do aorty a šířící se do periferních tepen, lze jej nahmatat na větších tepnách blízko povrchu těla, rytmus pulsů odpovídá frekvenci srdečních kontrakcí. horní dutá žíla (vena cava superior), do dolní části dolní dutá žíla (vena cava inferior). Při ústí dolní duté žíly je nekompletní srpkovitá chlopeň. Pod ústím vena cava inferior se do pravé předsíně otevírá žíla (sinus coronarius), která je hlavní sběrnou žilou odvádějící krev ze srdeční stěny

Horní dutá ţíla je velká ţíla odvádějící krev z horní þásti těla do pravé síně. Vzniká soutokem pravé a levé brachiocefalické ţíly. Dolní dutá ţíla je nejširší ţílou v těle. Její poslední úsek po průchodu bránicí vstupuje do hrudníku a vlévá se zpět do pravé síně. Aorta je největší tepnou těla. Ta potom ztrácí svoji pružnost a rovněž se zmenšuje její průsvit, vzniká stenóza. Ateroskleróza se může vyskytnout např. jako ischemická choroba mozku, obvyklé vzorky, jako např. oblouk aorty, dolní dutá žíla nebo bifurkace karotidy (rozvětvení krkavice). [8] 10 Odběr cévních štěpů určených k transplantaci.

přivádějí horní (přední) a dolní (zadní) dutá žíla tělní tekutiny: krev - krevní plazma, krvinky - červené, bílé, krevní destičky pouze savci mají bezjaderné červené krvinky tkáňový mok - vzniká z krve, oblévá tkáně a orgány - odevzdává buňkám živiny a kyslí Duté žíly: horní dutá žíla vede krev z hlavy, krku a horních končetin a dolní dutá žíla vede krev ze zbytku těla. kdy jsou kapiláry naplněné hodně krví. Vzniká v okolí zánětlivého ložiska. Hyperpyrexie: zvýšená horečka je od 40 stupňů celsia a výše Vena cava caudalis et cranialis in atrium dextrum cordis intrat.-Dolní dutá žíla a lebeční dutá žíla vstupují do pravé srdeční síně. Columna vertebralis in vertebras cervicales,thoracicas,lumbales,sacrales,coccygeas dividitur.-Páteř je rozdělena na obratle:krční,hrudní,bederní,křížové a kostrční žilní systém → dolní dutá žíla; Vzruchů tu vzniká cca 70/min. Signály podmiňující srdeční stah vznikají spontánně. Druhé centrum - síňo-komorový uzlík - je podřízeno primárnímu. Vznik vzruchu mu trvá déle (cca 40/min), při poškození primárního převezme jeho činnost

Stavba a funkce cév, rozdělení na malý a velký krevní oběh

Dolní hranice břicha proti dolní končetině a pánvi: dolní dutá žíla a její přítoky, lymfatické uzliny a mízní kmeny, cisterna chyli a začátek hrudního mízovodu sympatické provazce, autonomní nervové pleteně a ganglia autonomních pletení Klasifikace poranění břicha Unikáním krve a moči do břicha vzniká. komora (PK) byla normální velikosti a funkce, dolní dutá žíla (DDŽ) 26 mm nekolabující v inspíriu. Rtg plic identifikoval oboustrannou bronchopneumo-nii. Vybrané laboratorní parametry jsou shrnuty v tabulce 1. Základní hemodynamické a echokardi-ografické proměnné dokumentuje tabulka 2. Diagnostik horní a dolní dutá žíla - vstupují do pravé síně srdečnice (aorta) - vystupuje z levé komory plicnice- vystupuje z pravé komory 2 velké tepny cípaté chlopně - mezi síněmi a komorami poloměsíčité chlopně - na začátku plicnice a srdečnic Zpět do srdce je krev z celého těle přiváděna pomocí žilního systému (horní a dolní dutá žíla - pravá předsíň - pravá komora). Krev, které má dospělý muž asi 5 L, se dělí na formované krevní elementy (erytrocyty, leukocyty a trombocyty) a čirou nažloutlou tekutinu - krevní plazmu

Syndrom dolní duté žíly? - Diskuze - eMimino

žíla anatomicky články a rady. Informace a články o tématu žíla anatomicky. Praktické tipy o zdraví, nemoci a žíla anatomicky. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o žíla anatomicky. Překonejte všechny zdravotní obtíže s žíla anatomicky a buďte opět fit Dolní dutá žíla je velká žíla v břiše, kterou se vrací krev z dolní části těla do srdce. Trombolýza (rozpouštění sraženin) se dá užít v těžkých případech: do krevního oběhu nebo katetrem přímo do místa sraženiny je přiveden lék, který sraženinu rozpouští; zároveň však nese riziko vyvolání. Pobřišnice chybí jen ve žlučníkové jámě, v místě, kde se do jater vtlačuje dolní dutá žíla, a v oblasti nazvané area nuda na brániční ploše jater.. [2] [3] Na svém místě v břišní dutině je orgán fixován vazy, připojením na dolní dutou žílu a tlakem břišního lisu

SOUSTAVA KOSTERNÍ Orgán: KOST u člověka průměrně 206 kostí fce: opěrná, pohybová, ochranná, tvorba krve, zásoba min. látek Tvar kosti: dlouhé ( končetiny) ploché krátké Stavba kosti: Povrch - na kloubních plochách kryje kost chrupavka ostatní povrch kosti kryje vazivová blána - okostice ( perios), je protkána nervy a cévami, které vnikají do kosti a větví se. Takto vzniká krevní řečiště. Levá komora → aorta → tepny → tepénky → vlásečnice. V krevních vlásečnicích dochází k výměně látek mezi krví, buňkami a tkáňovým mokem. Vlásečnice se postupně rozšiřují do žilek, které se spojují do žil a ty (horní dutá žíla z horní poloviny těla, dolní dutá žíla.

Barevný doppler je vysoce senzitivní metodou odhalení regurgitačního jetu v pravé síni, takže umožňuje kvantifikovat tíži regurgitace (14). V závažných případech je zvětšena dolní dutá žíla a může být vidět reverzní systolický tok do přeplněných jaterních žil (15). Obr. 14 Horní dutá žíla. 2. Plicní tepna 10. Aorta. 11. Plicní chlopeň. 12. Trojcípá chlopeň. 13. Dolní dutá žíla. Doplň části srdce. Kliknutím na obrázek se zobrazí řešení vzruch vzniká nezávisle na NS. uzlík síňový - sinoatriální uzel (SA): primární vznik impulsu, ústí horní duté žíly.

Horní dutá žíla sbírá krev z obou horních končetin, z hlavy a krku. Při jejím útlaku (např. nádorem) bývá kromě otoku končetin patrný i tzv. Stokesův límec, tedy prosáknutí podkoží na celém krku. Otoky kolem kotníků mohou být varovným příznakem selhávání čerpací práce srdce Práv ě p ři t ěchto stazích vzniká charakteristický zvuk, který m ůže být slyšen p ři přiložení ucha Horní dutá žíla sbírá krev z hlavy, krku, horních kon četin a st ěn hrudníku. Dolní dutá žíla odvádí krev z dolních kon četin, z pánve a dutiny b řišní. Celková délka cévního systému je p řibližn. •Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické obstrukce části plicního cévního řečiště Vzácně jiné příčiny (embolie tuková, vzduchem, plodovou vodou) •85% zdroj PE: trombozy hlubokých žil DK, pánevní žíly, ledvinné žíly, dolní dutá žíla, pravé srdc

Brániční kýla (hiátová hernie): Příznaky a léčba - Rodicka

Když je horní dutá žíla uzavřena nad ústím vena azygos, ta se stane hlavní kolaterálou k převedení žilní krve z povodí v. cava superior do pravého srdce. Když se horní dutá žíla uzavře pod ústím vena azygos, je kolaterální oběh na hrudníku daleko rozsáhlejší.(1, 2, 3, 4 Vnější kyčelní žíla a vnitřní kyčelní žíla se poté spojují a vytváří pravou společnou kyčelní žílu, která se na úrovni pátého bederního obratle připojuje k (rozřezanému konci) levé společné kyčelní žíle a společně se z nich stává dolní dutá žíla. Obě žíly prochází horizontálně přes kyčelní. Z bílkovinných vláken vzniká krevní kolá č. ( ) 9/ Kolik litr ů krve má dosp ělý člov ěk - a/ 5 - 7 l b/ 8 - 10 l c/ 11 - 13 l 10/ Popiš zjednodušený obrázek srdce - (plicnice, levá komora, pravá komora, aorta, chlopn ě cípaté, dolní dutá žíla, horní dutá Céva, která přivádí krev z dolní poloviny těla do srdce je: a) Dolní aorta b) Dolní dutá žíla c) Věnčitá tepna d) Plicnice plicnice 2. Páteř má v hrudní oblasti: a) 8 obratlů b) 10 obratlů c) 12 obratlů d) 14 obratlů 3. Mezi svaly dolní končetiny patří: a) Trapézový, dvojhlavý lýtkov

Krevní oběh - gastrocompel

8 horní dutá žíla (vena cava superior)sbírá krev z hlavy, krku, horní části hrudníku. Ústí do pravé síně. 9 dolní dutá žíla (vena cava inferior) 1 aorta - srdečnice céva, která odvádí krev z levé komory do systémového oběh Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Obdivuhodný oběhový systém. PŘEDSTAVTE si dům se systémem instalačních trubek, jenž je tak složitý, že tekutina, která trubkami proudí, může bezpečně přenášet živiny, vodu, kyslík i odpadní produkty Komplikace Zánět povrchových žil - tromboflebitida - (thrombos -chomáč, flebos-žíla, -itis-zánět), varikoflebitida - zánětlivé postižení stěny varixů s následnou trombózou - (infekční, neinfekční) zarudlý, tuhý a bolestivý proužek, změna pigmentu, horečka, tuhost přetrvává dlouhou dobu, může se různě. Tvorba vzruchů vzniká spontánními změnami na buněčných membránách, vyvolané rychlým vstupem iontů sodíku do buňky. [Kolář, 2003] obrázek č. 4 Převodní srdeční systém/Novotný a Hruška, 2008/ 1

 • Rocky iv.
 • Jak na rýmu a ucpaný nos.
 • Kožené pouzdro na mobil sony xperia z1 compact.
 • Guinea wikipedie.
 • Bruder bagr.
 • Transparentní účet 8296512/0800.
 • Avengers 4 premiera.
 • Elektrokola náhradní díly.
 • Noviny ze dne narození.
 • Word jak odstranit dvojité mezery.
 • Royalty free clipart.
 • Word jak odstranit dvojité mezery.
 • Rc sekačka.
 • Rectus femoris sval.
 • Svis vznesmo na hrazdě.
 • Varixy na rukou.
 • Best free pc cleaner.
 • Leaving las vegas online.
 • Power function.
 • Zoo praha vodní svět.
 • Záchranná služba výjezdy.
 • Dodge challenger 1970.
 • Metody kinetiky.
 • Cut out tool online free.
 • Řízkování.
 • Nate ruess.
 • Jak dlouho ocistky po cisarskem rezu.
 • Druhy thajských masáží.
 • Výročí holocaustu.
 • Hustý bílý výtok a bolest bradavek.
 • Kočka nejí konzervy.
 • Vodní sport křížovka.
 • Nízkoenergetické domy projekty.
 • Co je to oáza.
 • Free spin no deposit.
 • Shooter drink.
 • Minecraft how to host a multiplayer game.
 • Piercing v jazyku co jist.
 • Jaké doplňky k černým šatům.
 • Mariánské lázně hotel.
 • Solar eclipse nasa.