Home

Vlastenectví co to je

Vlastenec nebo cizím slovem patriot je člověk hrdý na svou zemi. Vlastenectví se více šířilo hlavně v dobách, kdy měli lidé pocit, že jejich rodnou zemi, jazyk a kulturu něco nebo někdo ohrožuje (v Čechách se jedná o dobu národního obrození) Co je to vlastenectví? Láska k vlasti tento ušlechtilý cit. Ve vysokých duchovních sférách je zakotveno výchozí záření pro tuto ctnost. Proto procítit lásku k vlasti může jen v nitru opravdový a živý člověk. Jestliže nějaký člověk, politik či kandidát na nějakou politickou funkci tvrdí, že je věřící a přitom je proti vlastencům, tak je to pokrytec a.

Kdo je to Vlastenec? Co znamená slovo, jaký má význam

 1. A zkusme se po přečtení zamyslet, v jakém poměru je tato definice vlastenectví s průpovídkou, kterou pronesl Oscar Wilde, že vlastenectví je mizernou ctností. Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž.
 2. Co je to vlastenectví? napsal: Pavel Krajíček V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. Setkáváme se dnes často s tím, že lidé nejsou schopní se přiznat k tomu, že jsou vlastenci. Až tak dalece jsou asi zman..
 3. Je to vlastenecké a jsou naši politici vlastenci? Co je vlastně to České vlastenectví? Někteří si myslí, že je to účast na protiislámských demonstracích. Mnohým se nelíbí fakt, že mnoho zdejších firem a bank vlastní zahraniční vlastníci. Je to vlastenectví? Mnoho otázek, na které neznám odpověď
 4. Je ještě něco dalšího, co se staví proti vlastenectví, a je to z poněkud jiného soudku. V našem národě vítězí zvláštní druh liberálního myšlení. Nejedná se o nějaký čistokrevný liberalismus - co se týče názorů na ekonomiku a sociální stát, zůstává většina národa stále velmi socialistická
 5. Jednoduše řečeno, vlastenectví je pocit lásky k vlasti. Demonstrovat vlastenectví-bytí vlastenecké -je jedním z nutných bytí stereotypní dobrý občan.Nicméně, vlastenectví, stejně jako mnoho dobře míněných věcí, může být škodlivé, pokud jsou užívány k extrému
 6. Slovně se sice hlásí k vlastenectví, i když já jim říkám flastenci, protože to je přesnější označení. Oni však akorát melou krásná slova, ale když mají něco obětovat a konkrétně pomoci, tak to v žádném případě neudělají

Co je to vlastenectví? - mycesi

Co je vlastenectví? Slovo vlastenectví je z řečtiny přeloženo jako vlasť, tento pocit, jehož podstatou je láska k zemi a ochota obětovat všechno pro ni. Kdo je patriot - osobnost, která je hrdá na úspěchy a kulturu své síly, usiluje o zachování vlastností svého rodného jazyka a tradic Co jsme si, to jsme si, ostudu, kterou si protagonisté na sebe ušili, jim už nikdo neodpárá. Rozdíl mezi tvory, pro něž je pravda vyšší hodnota než národní cítění, je ovšem věčný. Je třeba být ve střehu před krajany, kteří se dožadují oběti kritického ducha na oltář vlasti Nacionalismus (z lat. natio, národ) jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území.Z nacionalismu vychází myšlenka národních států, na které je do značné míry založeno dnešní uspořádání států. Ale co je na nás tak jedinečného a neobvyklého? Jsme malý národ a ničím moc nevynikáme. Kdo cestuje, ví, že všude mají něco extra. Unikátní památky, přírodu, galerie, literaturu, hodné a vstřícné obyvatele. Prostě všude něco mají, tak proč být pyšný právě na Česko? Vlastenectví má mnoho různých podob Asi mě vychovali divně, protože všechno to, co jsem miloval a v co jsem věřil, je dnes špatně. Za zločin vlastizrady je dnes naopak pokládáno vlastenectví. Dozvídám se, že tahle země nepatří nám, Čechům, ale patří všem, celému světu

Co znamená pojem kvalifikovaná většina - v souvislosti s politikou? Souslovím kvalifikovaná většina se v českém ústavním řádu označuje shoda více než 60 procent, tedy více než tří pětin ze všech zvolených poslanců a senátorů Parlamentu České republiky.Tato většina je (podle platných ústavních norem) nutná při přijímání nejdůležitějších právních. Co je to národní hrdost a vlastenectví? Jde jen o další nástroje k ovládání vědomí davu, když nenaplněná hesla o demokracii a svobodě ztrácejí svoji sílu? Lze si představit firemní hrdost zaměstnanců v případech, kdy se o ně firma stará, kolektiv je naladěn na stejné vlně a táhne za jeden provaz, kdy se motivovaní. Patriot je člověk, který zastává společenský i politický postoj, který vychází z kladného a podporujícího cítění jedinců nebo skupin k vlasti, otčině, domovině. Samotný výraz pochází z řečtiny a latiny - patria, patrida, většinou je jím míněna vlast jako stát určitého národ.V českém jazyce lze patriotizmus nahradit výrazem vlastenectví T. G. Masaryk o vlastencích a vlastenčení. Platí jeho slova i dnes?: Myslíte, že to co se dnes děje v naší společnosti je něco nového? Není. Přečtěte si, co již v roce 1897 psal o vlastenectví tehdy ještě obyčejný profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Více informací naleznete v našem článku

Definice vlastenectví Vlastenectví České pohled

Vlastenectví ve spojení se sledováním sportovních výkonů našich reprezentantů mi připadá poněkud úsměvné, ale budiž, když si takhle někdo připadá jako vlastenec, zřejmě mu to stačí. Vlastenectví je neměnný stav mysli. Člověk chová v úctě věci, kterými se jeho země proslavila, v čem je jeho země dobrá 30.12.2010 14:41 Co je to vlastenectví? V roce 1921 vyšla v nakladatelství Gustava Dubského tenká brožura s názvem Masarykova slova, kterou editoval se svolením T. G. Masaryka F. O. Bartoň. Z této knihy jsem vybrala soubor citátů, které vykreslují vizi českého národa a vlastenectví.Těžko je můžeme považovat - a právě autor výroků by byl především proti tomu. Nacionalismus je vlastně projevem vlastenectví v praxi. Pragmaticky se dívá dovnitř té pomyslné nádoby - na lidi, kteří jsou součástí našeho národa, na samotné národní směřování. Nacionalismus je tedy zaměřen na jednotlivce vlastního národa, je tedy především mířeným dovnitř, pro národ, nikoli ven

Mnoho lidí si vlastenectví spojuje i s nacionalismem ale tyto dvě věci nemají nic společného, hlavně pak kvůli formě, kterou se změny snaží provést. Vlastenec, je člověk, který přemýšlí nad tím, co udělá a do jisté míry to činí. Oproti tomu nacionalista je člověk, který koná příliš, ale nepřemýšlí Co je to vlastenectví? Švejk Foto: Josef Lada. Vlast?!? Vlastenec?!? Vlastenectví?!? Může to připomínat časy Národního obrození, Jiráskova F. L. Věka, Raisovy Zapadlé vlastence ---- Nebo, a to už má jiný podtón, Vlasteneckou ligu! A kdy se ve mně ozve VLASTENECTVÍ? Když křepce doběhne lyžařka

Co je to vlastenectví? - navodnapreziti

Co je to vlastenectví? V roce 1921 vyšla v nakladatelství Gustava Dubského tenká brožura s názvem Masarykova slova, kterou editoval se svolením T. G. Masaryka F. O. Bartoň. Z této knihy jsem vybrala soubor citátů, které vykreslují vizi českého národa a vlastenectví G. B. Shaw - Vlastenectví je přesvědčení, že vaše země je nadřazena ostatním z toho důvodů, že jste se tam narodil vy. Patriotismus označuje pozitivní a podpůrný postoj jednotlivců či skupin k 'otčině' (latinsky patria < řecky patrida, πατρίδα) Co si T. G. Masaryk myslel o zneužívání vlastenectví: Dnes je to přesně 170 let, co se narodil Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československa. Myslíte, že nám má i po tolika letech co říct? Posuďte sami, co si například už v roce roku 1897 myslel o zneužívání vlastenectví. Více informací naleznete v našem článku Je úsměvné, jak bývalý nomenklaturní kádr a člen předlistopadové KSČ se hlásí k normálnosti a vlastenectví. To, co tvrdí o husitství, které politicky zneužívá, jsou překonané marxistické nesmysly Filozof Jan Sokol o tom, co je to vlastenectví. Moderuje Martina Mašková. Přehrát. Stáhnout. Více z pořadu. Přehrát. Přehrát. Příběh osady Morgenland: Poprvé ji srovnali se zemí Švédi, zanikla ale až s poválečným odsunem. Přehrát. Přehrát. Vzkazy 20. století: NATO včera, dnes a zítra

Matematika je přírodní věda, která tvoří základ mnohým dalším především technickým, ale i jiným oborovým disciplínám. V nejobecnějším pojetí se matematika zabývá strukturou, kvalitou a prostorovou změnou. Matematika v užším slova smyslu, tak jak ji zná většina lidí, představuje obor, který pracuje s čísly a počítáním

České vlastenectví co to vlastně je? - Blog iDNES

 1. O vlastenectví
 2. Co je Vlastenectví? Definice, příklady, Klady a zápor
 3. Žádní vlastenci, ale žvanilové, čecháčci a likvidátoři

Patriotismus - proč je důležité vnutit pocit vlastenectví

Kdo je to Patriot? Co znamená slovo, jaký má význam

 1. T. G. Masaryk o vlastencích a vlastenčení. Platí jeho ..
 2. Diskuze VLASTENECTVÍ ZPOVĚDNICE ::::::www
 3. Co je to vlastenectví :: Vlastenecka-stran
 4. Vlastenectví a nacionalismus - Blog iDNES
 5. Vlastenectví - Blog iDNES

Co je to vlastenectví? Diskus

 1. Co je to vlastenectví
 2. Kdo je to vlastenec? - Ontol
 3. Co si T. G. Masaryk myslel o zneužívání vlastenectví ..
 4. Exkomunista Vondruška nikoli morálku, ale hlouposti káže
 5. O pojmu vlastenectví
 6. Pojmy, termíny z oboru Matematika

Naprosto Retardovaný - Vlastenectví

Starý Vyšehrad

 1. Velká Vlastenecká Válka - Od Dněpru k Odře HD
 2. Zuzana Kříhová: Vlnu vlastenectví v Íránu znovu nahradila nespokojenost s vládou
 3. Filip Vávra ROZHOVOR I.
 4. Daniela Landa - proslov na anketě Český Slavík 2012
 5. Filip Vávra ROZHOVOR II.
 6. #4 Kdo jsou Proud Boys?

Čest práci, soudruzi! Komunisti se nemění

Obrázky s citáty o lásce (strana 5) | Citáty slavných

Stalingrad (1993) - Celý film CZ

Dopad multikulturalismu: Britové se podle studie bojíElena Vaenga, photo, biographyNaši partneři v Číně už musí být z našich častých cestJavorový list s vesmírem - TetoNapoleon a knihy Jiřího Kovaříka: KNÍŽE, NEBO ZEMAN?
 • Honda civic 1.6 vtec 81kw.
 • Ministerstvo vnitra praha 4.
 • Jak si obarvit vlasy krepovým papírem.
 • Interiérové dveře levně obi.
 • Prohlášení poplatníka 2017.
 • Android smart tv usb.
 • New york.
 • Fotky na zeď bez vrtání.
 • Lovci pokladů wiki.
 • Ledový salát s krabími tyčinkami.
 • Tapety na vestavěné skříně.
 • Krajinářská architektura atelier.
 • Jak poznat opar v oku.
 • Rychle a zbesile 8 auta.
 • Člověk a kočka.
 • Jak ozdobit velikonoční vajíčka.
 • Veronica biasiol natural.
 • Luxusni kabinet koh i noor cena.
 • Stručný obsah knihy mauglí.
 • Potisk triček na počkání.
 • Ibiza ceny.
 • Stavebniny pospíchal liberec.
 • Moonraisers hotel california.
 • Akumulátor film.
 • Hladomor 2017.
 • Tejpování zápěstí postup.
 • Loro parque tickets.
 • Metodika práce asistenta pedagoga žáka s mentálním postižením.
 • Playstation vr2.
 • Salicyláty v potravinách.
 • Placeholder lol.
 • Výška skříňky nad umyvadlem.
 • Lockheed tristar.
 • Wrc 2019 ps4.
 • Latin ii.
 • Uv žárovka do terária.
 • Interiérové dveře levně obi.
 • Dívčí kraťasy nike.
 • Bronislav kotiš.
 • Šneci z listového těsta se špenátem.
 • Odběry krve náchod.