Home

Rodné číslo porodnice

Většině pojišťoven pak stačí po příchodu z porodnice zavolat a dítě nahlásit telefonicky. Budete k tomu potřebovat rodné číslo potomka, které vám řeknou matrikářky nebo je najdete v rodném listě dítěte, pokud ho již máte Rodný list - Vydání rodného listu novorozence Ve věci vystavení rodného listu je oprávněno jednat (podat žádost) zdravotnické zařízení, kde došlo k porodu nebo kde byly matka a dítě po porodu ošetřeny.Není-li tak učiněno je povinen podat žádost rodič dítěte.Některé matriky vyžadují od rodičů i hlášení o narození dítěte, které vystavuje porodnice První dvě čísla AA jsou kódem porodnice, každá porodnice má svoje dvojčíslí. Třetí číslo B je pořadovým číslem, kolikáté se dítě narodilo ten den v daně porodnici. Poslední číslo C (pokud existuje), doplňuje rodné číslo na deset míst tak, aby výsledek byl dělitelný jedenácti (zkuste si to) Struktura rodného čísla - NZIS . Rodné číslo vychází z data narození a udává se ve tvaru: nnnnnn/nnnn (zarovnáno vlevo) nn -- -- / --- - rok narození (poslední dvojčíslí

První doklady: Rodný list a průkaz pojištěnce

 1. Rodné číslo určuje Ministerstvo vnitra. Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození
 2. ky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti
 3. rodné číslo matky a otce dítěte ; vzdělání matky a otce dítěte ; místo narození matky a otce dítěte ; těhotenskou průkazku ; oddací list ; občanský průkaz ; průkaz pojištěnce; Kdy se dostavit k sepsání porodopisu ?? Možno již po 28. týdnu těhotenství, vhodné pak nejdéle do 35. týdne gravidity
 4. Do porodnice je potřeba si sbalit nejrůznější věci, jako například dokumenty, doklady, hygienické potřeba a mnoho dalšího. Proto, abyste na nic nezapomněly, jste pro Vás připravili seznam všech důležitých věc Rodné číslo bez mezer. featured_play_list
 5. Takže snad by se dalo říci celé rodné číslo musí být dělitelné 11 to jest, dělení rodného čísla jedenácti musí vyjít beze zbytku. A ještě k té větěProstě když má někdo rodné číslo např. 121192/4865 tak se sečte 12+11+92+4865To není docela tak, to rodné číslo se bere jako celek, jen bez toho lomítka
 6. ka, pokud je již máte (viz výše). Pokud ne, po jejich obdržení sdělte lékaři co nejdříve rodné číslo mi

Rodný list - Vydání rodného listu novorozence - www

Jak se tvoří rodné číslo? - poradna

vystavení rodného listu dítěte: v prvních dnech po narození dítěte matrikářka přímo v porodnici přidělí dítěti rodné číslo, příp. vystaví rodný list - nebývá běžné, většinou se pro rodný list rodiče po návratu z porodnice zastaví na matrice městské části, do které spadá porodnice, kde se vaše dítě narodilo; nezapomeňte si do porodnice vzít oddací. V prvních dnech po narození dítěte matrikářka přímo v porodnici přidělí dítěti rodné číslo. Nezapomeňte si do porodnice vzít s sebou oddací list, nejlépe kopii, kterou ponecháte matrikářce a platný občanský průkaz

RE: Rodné číslo Co jsem se dozvěděle z netu: Z rodného čísla jde vyčíst datum a místo narození a pohlaví příslušné osoby. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození Ještě si můžete připravit náhradní pohodlné oblečení na odchod domů z porodnice pro případ, že by se Vám původní, ve kterém do porodnice přijedete, znečistilo. Rodné číslo: Číslo OP: Kontaktní telefony (jméno, číslo): (jméno, číslo): Zdravotní pojišťovna: Gynekolog: Dětský lékař Rodné číslo bez mezer. featured_play_list. Ulice. Další služby, které poskytuje naše porodnice je přítomnost laktační poradkyně po dobu 24 hodin na oddělení. Laktační poradkyně Vám poradí s problémy spojené s kojením - správná technika kojení, polohy při kojení, péče o prsy, jak zvýšit tvorbu mateřského. Od roku 2004 (zákonem č. 53/2004 Sb.) je zavedena možnost v případě, že jsou v nějaký den vyčerpána všechna platná čtyřčíslí, použít alternativní rodné číslo, u kterého mají muži k číslu měsíce přičteno číslo 20 a ženy 70.. 00-99 pro první dvojčíslí 01-12, 21-32, 51-62 a 71-82 pro druhé dvojčísl Dnes narozená holčička bude mít rodné číslo začínající 195130... Ty čtyři cifry za lomítkem se přidělují nevím přesně jakým způsobem. Odhaduju, že každá porodnice má přidělené nějaké intervaly, nebo se přidělí tři cifry nějakým centrálním systémem a čtvrtá cifra je kontrolní a dává se tak, aby celé.

Rodné číslo musí poslat poštou. Čekali jsme tedy, až pošta dobropis s rodným číslem dopraví. Skutečnost, že musíme miminko přihlásit na zdravotní pojišťovně do osmi dnů po narození a lékařka pro vyhotovení krevních testů u sedmidenního miminka potřebuje rodné číslo také, bylo odsunuto do pozadí Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu autora či redakce zakázáno

MUDr

Malá rodinná porodnice Slaný x továrna Motol SDELENI trestní řízení proti primáři gynekologie nemocnice Kadaň MUDr.Aleši Padrtovi Maximální spokojenost 11/201 Bezpečnost rodných čísel. Rodné číslo bylo zavedeno pro statistické a evidenční účely. RČ je definováno jako identifikační charakteristika obyvatele (není však řečeno, zda je tato charakteristika jednoznačná).Pro zabezpečení určitých činností je zákonem stanoveno, ve kterých případech se rodné číslo musí oznamovat

Pokud není rodné číslo při vydání průkazu o povolení k pobytu ještě k dispozici, odbor azylové a migrační politiky MV ČR jej zapíše cizinci do průkazu o povolení k pobytu dodatečně po jeho zajištění popř. zašle cizinci do vlastních rukou samostatný doklad o přiděleném rodném čísle a do průkazu o povolení k. Mé rodné číslo naštěstí projde ověřením na modulo 11, ale dokážu si představit problém, kdy někdo dostane číslo, které je úplně mimo ověření modulo 11 i modulo 10. A to nemluvím o číslech ze starších let, než 195 Se získáním rodného listu je miminku přiděleno rodné číslo, které je třeba co nejdříve přihlásit u zdravotní pojišťovny. Miminko se po příchodu na svět automaticky stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u níž je přihlášena matka, ale je třeba jeho narození nahlásit, a to zpravidla do týdne od narození Rodné číslo - uvedeno v občanském průkazu; Místo trvalého pobytu - uveďte podle občanského průkazu trvalý pobyt k datu narození dítěte; Správně vyplněný tiskopis spolu s oddacím listem odevzdejte při příchodu do porodnice sestře. Porodnice nám tyto doklady předá, abychom mohli včas vyhotovit rodný list dítěte

Rodný list - Po narození dítěte již v porodnici obdrží dítě rodné číslo. V některých, zejména menších okresních, porodnicích zajišťují ve spolupráci s matrikou daného městského úřadu rodné listy přímo na místě, takže maminky si již z porodnice odnášejí rodný list dítěte a po porodu již nemusí běhat. Rodné číslo. Datum narození Od 1.5. 2020 0:00 hod. bude opět v provozu 5 nadstandardních pokojů na oddělení porodnice nadstandard. Ke stažení (2.4.2020) Koronavirus v těhotenství a po porodu. Porody v době pandemie SARS Cov-19. Dostupné informace o nákaze COVID-19 v těhotenství. v matrice. Vyplňte dolní tabulku na první stránce (trvalé bydliště a rodné číslo rodičů) a údaje o rodičích a prarodičích v tabulce na druhé straně listu. Dále uveďte příjmení, které dítě dostane, a jméno pro chlapce a holčičku, na kterém jste se dohodli. Vyplněný list podepište. 5. Další potřebné doklady

Struktura rodného čísla - NZIS - Datový standard MZČ

Připravte si propouštěcí zprávu z porodnice a doklady miminka, pokud je již máte (viz výše). Pokud ne, po jejich obdržení sdělte lékaři co nejdříve rodné číslo miminka, aby mohl vyplnit registrační list pro pojišťovnu. Bez toho nemůže miminku například předepisovat léky Rodné číslo. A na závěr jedna organizační prosba. Rodné číslo dostávají rodiče v doporučeném dopise záhy po propuštění z porodnice. Jakmile vám přijde, prosíme o jeho telefonické sdělení (495 22 07 07). Děkujeme..

Pokud nemáte žádanku fyzicky s sebou, může být v elektronické podobě (v mobilu), nebo stačí nahlásit své rodné číslo. Pro akutní pacienty s příznaky po telefonické domluvě s praktickým lékařem je vymezený čas od 17:00 - 18:30 hodin (s sebou vhodné vzít propouštěcí zprávu z porodnice, rodné číslo, kartu zdrav. pojišťovny, plenu) 1. týden: kontrola váhového přírůstku, intenzity novor. žloutenky 1. měsíc: preventivní prohlídka - kontrola hmotnosti, PMV, souhlas s vakcinac c) rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte, d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů, e) datum zápisu a podpis matrikáře. (2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) se do knihy narození.

Rodné číslo - Ministerstvo vnitra České republik

Při objednávání krevních přípravků je důležité úplné vyplnění žádanky o transfúzní přípravek, správně nabraný vzorek krve nemocné do předem označené zkumavky. Je velice důležité zajistit nepochybnou identifikaci pacientky (shoda údajů v chorobopise, na žádance a na zkumavce - zejména rodné číslo) rodné číslo... - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Dobrý den paní magistro, ještě mám dotaz k příjmení dítěte - s jeho otcem nejsme manželé, na matrice podepíšeme prohlášení o jeho otcovství, ale dítěti chci nechat své příjmení. Zajímalo by mě, jak se postupuje, pokud by se současná situace změnila a otec dítěte s námi zůstal a v budoucnu by chtěl, aby se jmenovalo po něm První dvě čísla AA jsou kódem porodnice, každá má přiděleno dvojčíslí. Třetí číslo B je pořadovým číslem, kolikáté se dítě narodilo ten den v dané porodnici. Poslední číslo C (pokud existuje), doplňuje rodné číslo na deset mís Do dokumentace se zadává rodné číslo ženy, typ pojištění, vystavení mateřské dovolené, případně pracovní neschopnosti a to je zcela běžné u každé rodičky, kdy je vše řádně zaznamenáno do dokumentace a dokumentace je po propuštění z hospitalizace založena do archivu dané porodnice

Zajděte do porodnice, kde se chystáte rodit. Doma si vše v klidu vyplňte. Musíte vyplnit obě varianty, vybrané jméno pro dceru i pro syna, i když třeba již víte, jakého pohlaví dítě bude. Pak vše potvrdíte podpisem svým i manželovým a ještě své a manželovo rodné číslo a číslo OP Porodnice Praha 8 - Na Bulovce, Monperi.cz. Těhotenské kurzy . Kurz přípravy k porodu se koná v příjemném prostředí seminární a cvičební místnosti v těsném sousedství s porodními sály ve 2.podlaží naší kliniky (pavilon 15, Nemocnice Na Bulovce) do porodnice. Děkujeme za spolupráci. Osobní údaje Matka dítěte Otec dítěte Jméno a příjmení Rodné číslo Číslo občanského průkazu Státní příslušnost Adresa trvalého bydliště Kontaktní adresa Zdravotní pojišťovna Alergie Užívané léky Dieta Zdravotní problémy Operace, úraz Registrace k porodu - porodnice Nymburk s.r.o.: Nemocnice Nymburk, s.r.o. Boleslavská 425/9 288 01 Nymburk Vaše příjmení _____ rozená:____ Všeobecná a příjmová ambulanceObjednávání, sdělování výsledků vyšetření, psaní receptů a jakékoliv konzultace provádíme každý všední den od 14.00 - 15.15 hodin. V ostatních případech vyčkejte spojení. Předem si připravte rodné číslo pacienta. Vedoucí lékař:MUDr. Sýkorová ĽubicaTelefon: 532 23 2565Ordinační doba: Po-Pá 7.00 - 15.30 Všeobecná.

Při objednávání pacienta (dítěte) do naší ambulance si vždy připravte rodné číslo (ev. u novorozence identifikační číslo uvedené v propouštěcí zprávě z porodnice). Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Ambulance - vchod F, 4. a 9. patro Lůžková část - vchod B, 3. a 6. patro; JIP - vchod C, 1. N Prohlídka porodnice. Prohlídka porodnice se koná v rámci kurzů předporodní přípravy. Konzultace a informace pro rodičky a tatínky. Obecné informace vám podají na recepci porodnice na telefonním čísle +420 267 163 293. V případě potřeby vás spojí, kam budete potřebovat. Telefonní číslo přímo na porodní sál +420 296.

Video: Rodné číslo na plné moci Názor z diskuze Rodina

Na základě těchto dokladů zajistí rodný list a rodné číslo dítěte na matrice Úřadu MČ pro Prahu 2. Matrika Úřadu MČ pro Prahu 2 se nachází v Jugoslávské ul. 20, v 1.patře (vždy v pondělí a ve středu od 8-12/13-17 hod., tel.: 222 513 811) Rodič či zákonný zástupce si vyzvedne voucher na rodné číslo dítěte na jakékoliv pobočce VZP. U lékaře či v lékárně zaplatí za kompletní očkovací schéma maximálně 3 000 Kč (cena bez aplikačních poplatků) a na jakékoli pobočce VZP dostanou oproti voucheru (potvrzeném lékařem či lékárníkem) ještě 500 Kč zpět FN Ostrava Poruba. Anamnestický dotazník rodičky pro příjem na porodní sál FN Ostrava. Níže uvedené informace slouží k vytvoření nezbytné zdravotnické dokumentace při příjmu na porodní sál Co je třeba po narození miminka zařídit? Ze zákona musí rodiče dítěte po narození zažádat o: 1. Jeho rodný list, a tedy i o rodné číslo. A to na městském úřadě obce či magistrátu městské části, pod niž spadá porodnice, ve které se miminko narodilo. 2. Registrace miminka u zdravotní pojišťovny. I když se dítě po narození automaticky stává pojištěncem. Porodnice U Sluneční brány. Psychologická ambulance. Radiodiagnostické oddělení telefonicky na čísle 14 500 (zkrácené číslo - vytáčejte bez předvolby, slouží pouze k objednání na vyšetření) Rodné číslo * Datum narozen.

Sepsání porodopisu - Nemocnice Jablonec nad Nisou, p

2. Rodné číslo otce dítěte (u cizinců - pokud ho má našimi úřady přiděleno) 3. Jméno, příjmení, adresa, telefon pediatra (dětského lékaře), který převezme Vaše dítě do péče po návratu z porodnice . 4. Celé datum svatby. 5. Anamnéza otce dítěte, jeho rodičů a prarodičů - rakovina, cukrovka, onemocnění. Oddělení se do nových prostor přestěhovalo ze staré porodnice v květnu 2002. Moderně zařízena je lůžková část (kapacita 37 lůžek), porodní boxy i ambulance. Součástí porodnice je moderní operační sál pro porody císařským řezem. Oddělení spolupracuje také s centrem asistované reprodukce Pronatal Praha Příjem do porodnice, bývá často narušením přirozeného běhu porodu. Z tohoto důvodu se Krnovská porodnice rozhodla učinit vstřícný krok a vytvořila tento dotazník pro příjem. Pokud si ho rodička vyplní předem, může v klidu nechat mozek doma a soustředit se jen na práci těla Porodnice Jičín - Bolzanova 512, 506 01 Jicin, Czech Republic - Rated 4.7 based on 35 Reviews Dne 5.2. 2016 jsem v Jičíně porodila svou dceru. Po dvou.. Ultrazvuk prsou do konce 6. měsíce od mammografické prevence je plně hrazený pojišťovnou. Na vyšetření si klient může přinést žádanku od svého gynekologa či praktického lékaře. Týká se žen od 45 let a výše, na žádance je uvedena diagnóza Z123. Ultrazvuk prsou lze provést i u žen , které jsou mimo věkovou kategorii 45 let a výše, ale toto vyšetření je žena.

Gynekologicko porodnické oddělení Nemocnice Neratovic

Také tatínkovo rodné číslo. Vzít s sebou i lékařské zprávy týkající se těhotenství, porodu či šestinedělí. Porodní sály a ostatní prostory porodnice je možné si prohlédnout v rámci teoretických přednášek, které pořádáme každý poslední čtvrtek v měsící od 14.00 hod nebo individuálně po domluvě Pro rodný list se musí jeden z rodičů dostavit na matriku městské části, do které spadá porodnice, kde se dítě narodilo. Matrikář zde dítěti přidělí rodné číslo a předá vám jeho rodný list. Vezměte si s sebou občanský průkaz a kopii oddacího listu

Jak se tvoří rodné číslo - Poradte

Jak se generuje rodné číslo - poradíme přehledně a

Gynekologicko-porodnické oddělení | Nemocnice Neratovice
 • Valco snap duo 2017.
 • Youtube life is life opus.
 • Valentýnské trenýrky styx.
 • Thermomix cena 2019.
 • Nejlepší motory škoda octavia.
 • Ecoliquid herbal sro.
 • My little pony film cz online.
 • Mini goldendoodle prodej.
 • Mandle syrové.
 • Senat.
 • Bmw 335d recenze.
 • Nanovlákna v medicíně.
 • Test yamaha fzs 600 fazer 2002.
 • Seznam zarovek superb 2.
 • Trade federation planet.
 • Plyšová minnie 70 cm.
 • Účastník plavebního provozu.
 • Samopal na kuličky ak 47.
 • Kik prodejny praha.
 • Jana eyrová 1983 cz dabing.
 • Dětské motorky od 12 let.
 • Zahradní postřikovač akumulátorový.
 • Airsoft sniperky.
 • Garfield komiks wikipedia.
 • Kočičí válečníci 5.
 • Úprava fotek online pizap.
 • Dolní dutá žíla vzniká soutokem.
 • Rectus femoris sval.
 • Riwall repw 170 set manual.
 • Fotky z instagramu na google.
 • Myrobalan palenka.
 • Renault scenic 1 9.
 • Delikatesní paštika recept.
 • Facebook login api.
 • Metaxa jak se pije.
 • Manikura sada dm.
 • Krkavec lov.
 • Nater podlahy v garazi.
 • Člověk a kočka.
 • Telni tekutiny.
 • Francouzská jaderná elektrárna.