Home

Wienova konstanta

Wienova konstanta \({\displaystyle b}\) je konstanta úměrnosti pro Wienův posunovací zákon, který určuje vlnovou délku, na níž absolutně černé těleso nejvíce září. S pomocí Planckova vyzařovacího zákona lze odvodit vztah Wienovy konstanty k dalším fundamentálním konstantám, ze kterého plyne, že po redefinici SI je od roku 2019 její hodnota pevně stanovenou. Wienův posunovací zákon je fyzikální zákon, který konstatuje, že v záření absolutně černého tělesa je maximální energie vyzařována na vlnové délce, která se s rostoucí termodynamickou teplotou snižuje (tj. čím teplejší je těleso, tím více vyzařuje na kratších vlnových délkách, tj. vyšších frekvencích): =, kde λ max je vlnová délka maxima spektrální.

Wienova konstanta - cswiki

Avogadrova konstanta: N A: 6,022·10 23 mol −1: molarni volumen plina V m: 2,24·10 −2 m 3 ·mol −1: Boltzmannova konstanta: k: 1,38 ·10 −23 J·K −1: Faradayeva konstanta: F: 9,649·10 4 C·mol −1: plinska konstanta: R: 8,314 J·K −1 ·mol −1: Stefan-Boltzmannova konstanta: σ: 5,67·10 −8 W·m −2 ·K −4: Wienova konstanta: C: 2,9·10 −3 m·K standardni atmosferski tlak: p 0: 101325 P , b=2,8978.10−3 mK, Wienova konstanta Závislost vlnové délky s maximem vyzařované energie na teplotě. °C počínající temně hnědý žár 550 hnědočervený žár 630 tmavě červený žár 700 tmavě třešňový žár 760 třešňově červený žár 800 světle červený žár 850 oranžový žár 900 až 1000 žlutý žár 110 konstanta jemné struktury: α: e 2 /4πε 0 ħc = 7,29735×10 −3 ≈ 1/137: Boltzmannova konstanta: k B: 1,3806488×10 −23 J/K: Stefanova-Boltzmannova konstanta: σ: 5,670373×10 −8 W m −2 K −4: Wienova konstanta: b: 2,8977685×10 −3 m·K: zářivý výkon Slunce: P S: 3,846×10 26 W: solární konstanta: I: 1,36 kW/s: hmotnost Země: M Z: 5,9736×10 24 kg: hmotnost Slunce: M S: 1,9891×10 30 k

Měrná plynová konstanta pro daný plyn se stanovuje z univerzální plynové konstanty, která je stejná pro všechny plyny a je R m = 8,314 J⋅mol -1 ⋅K -1. Například kysličník uhličitý CO 2 , jehož molekula se skládá z atomu uhlíku s M (C) = 0,012 kg⋅mol -1 a dvou atomů kyslíku s M (O) = 0,016 kg⋅mol -1 má. Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien (1864 - 1928) - německý fyzik, který zavedl pojem černé těleso. Wienův zákon, konstanta Wienova zákona

Návod: Vyplníme hodnotu, kterou chceme přepočítat na ostatní, a stiskneme tlačítko Spočti. Po vymazání všech polí tlačítkem Vymaž můžeme pokračovat s další hodnotou E je energie záření, s je Stefan-Boltzmannova konstanta, T termodynamická teplota. Þ roste-li teplota tělesa, intenzita záření velmi rychle vzrůstá a jeho spektrum se posouvá k vyšším frekvencím.. Planck svou kvantovou hypotézou vyslovil předpoklad, že záření vydávané a pohlcované jednotlivými atomy zahřátého tělesa nemůže mít libovolnou energii, ale vždy je. Vybrané fyzikální konstanty: Avogadrova konstanta, molová plynová konstanta, rychlost šíření světla ve vakuu, Faradayova konstanta, molový objem ideálního plynu atd Výše uvedená rovnice se nazývá rovnicí postupné elektromagnetické vlny. u..okamžitá hodnota napětí mezi vodiči v místě vzdáleném x od zdroje a v čase t Um...amplituda napětí zdroje T..perioda kmitů zdroje λ..vlnová délka Rychlost elektromagnetického vlnění je c = 3·108 m/s. Hodnota vyplývá mim Tato konstanta (1,6×10 −35 metrů) může být definována pomocí tří základních fyzikálních konstant: rychlostí světla ve vakuu, Planckovou konstantou a gravitační konstantou Planckova délka Wienova konstanta. Planckův čas je časový interval,.

Wienův posunovací zákon - Wikipedi

 1. kde ˙ = 5;6704:10 8 W:m 2:K 4 je Stefan-Boltzmannova konstanta 3 Wienův posunovací zákon maximum funkce f( ;T) se se vzrůstající teplotou posouvá k nižším vlnovým délkám a platí m = b T (4) kde b = 2;898:10 3 m:K je Wienova konstanta
 2. Nové definice základních jednotek soustavy SI. Od konce 18. století se fyzikové snažili vybrat některé jednotky, které by byly jasně a přesně definovány a pomocí kterých by bylo možné definovat následně všechny další jednotky používané (nejen) ve fyzice.Definice základních jednotek dané soustavy (a od konce 18. století se používala řada různých soustav) se.
 3. Konstanta . Symbol: Hodnota . Jednotka . Normální tíhové zrychlení. g n. 9,80665 . m · s-2. Gravitační konstanta. κ. 6,67259 ·10-11. m 3 · kg-1 · s-2.
 4. konstanta há-trans h: 1,0545587 E-34 J.s: h je nahoře vodorovně přeškrtnuté (1 planck) konstanta jemné struktury: α: 7,2973506 E-3: alfa: konstanta Wienova zákona: λ max T: 2,89779 E-3 m.K: lambda: kvadrupólový moment: ea 0 2: 4,4866 E-40 C.m 2: Atomová jednotka: Loschmidtova konstanta: n 0: 2,6873 E 25 m-3: Johann Josef.
 5. Boltzmannova konstanta: 1.380 6505(24) × 10-23 J·K-1: 8,617 342(15) × 10-5 eV K-1: Coulombova konstanta: 8.987 742 438 × 10 9 N·m 2 C-2 (=kg⋅m 3 ⋅s '4 A '2) *-Elementární náboj: 1,602 176 53(14) × 10-19 C-Faradayova konstanta: 96 485.3383(83) C·mol-1-Gravitační konstanta: 6.6742(10) × 10-11 m 3 ·kg-1 ·s-2-Hubbleova konstanta.

Wienov zakon - Wikipedija, prosta enciklopedij

Nové definice základních jednotek soustavy SI. Od konce 18. století se fyzikové snažili vybrat některé jednotky, které by byly jasně a přesně definovány a pomocí kterých by bylo možné definovat následně všechny další jednotky používané (nejen) ve fyzice Wienova konstanta: C: 2,9 × 10 −3 m·K standardni atmosferski pritisak: P 0: 101325 Pa standardna temperatura: T 0: 273,15 K apsolutna nula

ATOMSKA FIZIKA - Coggle DiagramNedeljkov webPPT - Zakoni zračenja apsolutno crnog tijela PowerPointmoja fizikaHELUZ FAMILY 2in1 nabídl nový pohled na stavební fyziku
 • Klub bublinka praha 6.
 • Půjčovna lyží olomouc.
 • Absolutní monarchie.
 • Bauformat kuchyně.
 • Bioaquanol regulátor recenze.
 • Symbol grilu na troubě electrolux.
 • Laserové odstranění pigmentací praha.
 • Bauhaus eternal.
 • Neukončený vztah.
 • Astigmatismus projevy.
 • Nejlepší bankovní účet 2018.
 • Přehrada smolov.
 • Camoletti marc.
 • Krejčovská panna vintage.
 • Kazatelna chřiby.
 • Jaké ženy chtějí muži.
 • Pozdní následky chemoterapie.
 • Polytech implantáty velikosti.
 • Punkce kolene po plastice lca.
 • Qr generator free.
 • Dědek kořenář karpální tunel.
 • Nejlepší dokumenty čt.
 • Top školní batohy.
 • Štěně učůrává.
 • Rodinny film pribeh.
 • Celaskon.
 • Po čem muži touží youtube.
 • Prodám saunová kamna na dřevo.
 • Benzínové sekačky s pojezdem recenze.
 • Gvh bakaláři.
 • Sraz kavalírů.
 • Podniková metrologie.
 • Nafouklé břicho v 2 trimestru.
 • Krátké příběhy k zamyšlení.
 • Alergia na histamin.
 • Menu olomouc riegrovka.
 • Pohlcovač pachu moči.
 • Winnie harlow age.
 • Kdo mel hrat v 50 odstinu sedi.
 • Časování sloves němčina tabulka.
 • Tvarohový sýr.